რეკომენდაციები:
175.16 geforce winxp 32bit english whql 175.16 geforce winxp 32bit english whql პროგრამები GAMELOFT Games Pack GAMELOFT Games Pack თამაშები ყველის შენახვა ასეთ წათხში ერთ წლამდეც შეიძლება ყველის შენახვა ასეთ წათხში ერთ წლამდეც შეიძლება სტატიები სულის გაკვეთილი — თითოეული ადამიანი ჩვენს გარშემო ჩნდება მაშინ, როცა… სულის გაკვეთილი — თითოეული ადამიანი ჩვენს გარშემო ჩნდება მაშინ, როცა… ლიტერატურა Fifa 08 - ფინტები Fifa 08 - ფინტები თამაშები როგორ ვიმკითხაოთ კარტით როგორ ვიმკითხაოთ კარტით სტატიები Windows 7 Ultimate SP1 x86/x64 6in2 IE11 March 2014 (ENG/RUS/GER/UKR) Windows 7 Ultimate SP1 x86/x64 6in2 IE11 March 2014 (ENG/RUS/GER/UKR) პროგრამები Google Earth Google Earth პროგრამები როგორ დავწიოთ მაღალი წნევა სწრაფად როგორ დავწიოთ მაღალი წნევა სწრაფად სტატიები თავისუფალი თავისუფალი ლიტერატურა მოხარშეთ ბანანი და დარიჩინი ერთად და მიიღეთ ძილის წინ – აი, რატომ… მოხარშეთ ბანანი და დარიჩინი ერთად და მიიღეთ ძილის წინ – აი, რატომ… სტატიები კუნთების ტკივილი: მიზეზი, პროფილაქტიკა, მკურნალობა კუნთების ტკივილი: მიზეზი, პროფილაქტიკა, მკურნალობა სტატიები GTA San Andreas Codes GTA San Andreas Codes თამაშები Axali Statusebi / ახალი სტატუსები Axali Statusebi / ახალი სტატუსები სასაცილო P4PC DJ Music Mixer 3.7 + Crack P4PC DJ Music Mixer 3.7 + Crack პროგრამები 4400 - SoundTrack 4400 - SoundTrack მუსიკა
კუნთების ტკივილი: მიზეზი, პროფილაქტიკა, მკურნალობა კუნთების ტკივილი: მიზეზი, პროფილაქტიკა, მკურნალობა სტატიები ქორწინების წლისთავები ქორწინების წლისთავები სტატიები მონიკა ბელუჩის 15 წლის ქალიშვილი ულამაზესი დედის ასლია მონიკა ბელუჩის 15 წლის ქალიშვილი ულამაზესი დედის ასლია სტატიები უგულავას დიეტა უგულავას დიეტა სტატიები „მართე შენი ცხოვრება“ — წარმატების 7 წესი „მართე შენი ცხოვრება“ — წარმატების 7 წესი სტატიები როგორ წავშალო ფეისბუქი? როგორ წავშალო ფეისბუქი? სტატიები სასიყვარულო სტატუსები... სასიყვარულო სტატუსები... სტატიები ცნობილი ადამიანები პოპულარობამდე ცნობილი ადამიანები პოპულარობამდე სტატიები ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა სტატიები კონვერტირებადი ერთეულები კონვერტირებადი ერთეულები სტატიები როგორ მოვამზადოთ ტყემლის ტყლაპი როგორ მოვამზადოთ ტყემლის ტყლაპი სტატიები გალაკტიონ ტაბიძე გალაკტიონ ტაბიძე სტატიები ათი რამ, რაც ამსტერდამში ვიზიტისას უნდა იცოდეთ ათი რამ, რაც ამსტერდამში ვიზიტისას უნდა იცოდეთ სტატიები როგორ ვიმკითხაოთ კარტით როგორ ვიმკითხაოთ კარტით სტატიები ქართული პარადოქსი ქართული პარადოქსი სტატიები როგორ დავორსულდეთ? როგორ დავორსულდეთ? სტატიები
როგორ დავწეროთ რეფერატი

როგორ დავწეროთ რეფერატი

/ ნანახია:  98 / კომენტარები: 0
შეატყობინე მოდერატორს

რეფერატი არის წერითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, რომელიც უნდა შეასრულოს აპლიკანტმა და დაიცვას საგამოცდო-საექსპერტო საბჭოს წინაშე. რეფერატით უნდა გამოვლინდეს აპლიკანტის კვლევის ინტერესის სფერო, მისი
აკადემიური დონე დარგობრივი სფეროს ფარგლებში და მეცნიერული კვლევის უნარი.
 

საჭირო მასალები/ხელსაწყოები:

 • Microsoft Word
 • PowerPoint

საფეხურები

 1. 1ნაშრომი აკინძული უნდა იყოს შემდეგი თანმიმდევრობით:
  1. თავფურცელი
  2. სარჩევი
  3. შესავალი
  4. ტექსტის ძირითადი ნაწილი
  5. დასკვნა
  6. ბიბლიოგრაფია.
 2. 2მოთხოვნები რეფერატის თავფურცელის შედგენისათვის
  > უნივერსიტეტის დასახელების ფონტი (AcadMtav), Bold.
  > უნივერსიტეტის დასახელების ფონტის ზომა (14).
  > აპლიკანტის სახელისა და გვარის ფონტი (AcadMtavr).
  > აპლიკანტის სახელისა და გვარის ფონტის ზომა (18).
  > რეფერატის სათაურის ფონტი (AcadMtavr), Bold.
  > რეფერატის სათაურის ფონტის ზომა (18).
  > სხვა ინფორმაციის ფონტი (AcadNusx).
  > სხვა ინფორმაციის ფონტის ზომა (12).
  > სტრიქონებს შორის მანძილი (1,5).
  > აბზაცებს შორის მანძილი (ოთხი სტრიქონის გამოტოვებით).
 3. 3სტანდარტები ბიბლიოგრაფიის შედგენისათვის
  წიგნის ან მონოგრაფიის გამოყენების შემთხვევაში:
  > ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალი.
  > გამოცემის წელი.
  > სახელწოდება (დახრილი შრიფტი).
  > გამოცემის ადგილი.
  > გამომცემლობა.

  ინტერნეტის გამოყენების შემთხვევაში:.
  > მასალის ავტორი.
  > ვებ-გვერდის ავტორი.
  > მასალის დასახელება. ლინკის დასახელება (დახრილი შრიფტით).
  > ვებ-გვერდის მისამართი.
  > მასალის მოძიების თარიღი (იწერება ფრჩხილებში).

  სახელისუფლებო დოკუმენტების გამოყენების შემთხვევაში:
  > ქვეყნის დასახელება.
  > უწყების დასახელება, რომელსაც ეკუთვნის დოკუმენტი.
  > წელი გამოცემისა, სადაც მოძიებულ იქნა მითითებული დოკუმენტი.
  > დოკუმენტის სახე (ბრძანება, კანონი...).
  > დოკუმენტის დასახელება შესაბამისი საიდენტიფიკაციო ნომრისა და წლის მინიშნებით.
  > ადგილი იმ გამოცემისა, რომელშიც მოძიებულია მითითებული დოკუმენტი.
  > გამოცემის დასახელება, რომელშიც მოძიებული იქნა მითითებული დოკუმენტი.
 4. 4ტექსტში, გამოყენებული წყარო, უნდა მიენიშნოს შემდეგნაირად:
  ციტატის ბოლოს, ფრჩხილებში, იწერება დასახელებული წყაროს რიგითი ნომერი თანდართული ნუსხის მიხედვით და გამოიყოფა მძიმით. შემდეგ კი მიეთითება გვერდები, საიდანაც აღებულია ციტატა ან თეზისი.
 5. 5დაცვის პროცესში (პრეზენტაცია) ავტორს შეუძლია საილუსტრაციო მასალის გამოყენება.
 6. 6რეფერატი უნდა აკმაყოფილებდეს უნივერსიტეტში დადგენილ ზოგად ფორმალურ მოთხოვნებს:
  რეფერატის მოცულობა არ უნდა იყოს A4 ზომის,
  ტექსტის შრიფტი - ”ცად უსხ”,
  ზომა 12, სათაურების და ქვესათაურების ზომა – 14-16,
  სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5 (გვერდის ველები ყველა მხრიდან 2 სმ).
  აბზაცები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა თითო სტრიქონის გამოტოვებით, ამასთან, ყველა სტრიქონის დაშორება მარცხენა ველიდან თანაბარი უნდა იყოს.
 7. 7ნაშრომის სტრუქტურაში შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი კომპონენტები:
  > თავფურცელი - ნაშრომის პირველი გვერდი.
  > შესავალი - ნაშრომის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა აისახოს დამუშავებული თემის აქტუალობის დასაბუთება, დასმული ამოცანა (ამოცანები);
  > გამოყენებული მეთოდები;
  > ტექსტის ძირითადი ნაწილი - შეიძლება დაიწყოს თავებად და პარაგრაფად;
  > დასკვნა - უნდა ასახავდეს ნაშრომის შედეგებს;
  > ბიბლიოგრაფია - წარმოდგენილ უნდა იქნეს ნაშრომის ბოლოს ანბანური თანმიმდევრობით. ჯერ გამოცემები ქართულ ენაზე, ხოლო შემდეგ - უცხოურ ენებზე.
კომენტარები 0
კომენტარები ჯერ არაა. დააკომენტარე პირველმა!
დაამატე კომენტარი
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив