სიახლეები 10.10.2016 » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
  • Просмотров: 1440
  • Автор: admin
  • Дата: 10 ოქტომბერი 2016
10 ოქტომბერი 2016

მამაკაცებ? ზოდ?აქოს ნ?შნ?ს მ?ხედვ?თ, რომელთა ცოლობასაც არასოდეს ?ნანებთ

Категория: სტატიები

მამაკაცებ? ზოდ?აქოს ნ?შნ?ს მ?ხედვ?თ, რომელთა ცოლობასაც არასოდეს ?ნანებთ


ამბობენ, რომ ქორწ?ნება თავ?სებურ? "ლატარ?აა", არავ?ნ ?ც?ს წ?ნასწარ მო?გებ თუ წააგებ. თუმცა, გარ?სკვად მა?ნც ღ?რს ?მ?ს გაგება, ?ქნებ რამხელა ს?ხარულ? გელოდებათ წ?ნ. ქალ?სთვ?ს ?მ?ს გარკვევა, თუ კონკრეტულად რომელ მამაკაცს დაუკავშ?როს ბედ? ხშ?რად რთულ?ა ?მ უბრალო მ?ზეზ?ს გამო, რომ დაოჯახებამდე ადამ?ანებ? სულ სხვაგვარად ?ქცევ?ან. ქორწ?ნებ?ს შემდეგ კ? შესაძლოა ს?ტუაც?ა შე?ცვალოს და ერთ დროს რომანტ?კულ? შეყვარებულ?ს ნაცვლად, ხელშ? მობუზღუნე ან სულაც დესპოტ? და აუტანელ? ქმარ? შეგრჩეთ. ასტროლოგ?ა ზუსტად ამაშ? გეხმარებათ და დღეს ზუსტად ?მაზე გ?ამბობთ, ზოდ?აქოს რომელ? ნ?შნ?თ დაბადებულ? მამაკაც?ს ცოლობა ღ?რს თვალ?ს დაუხამხამებლად ყოველგვარ? ფ?ქრ?ს გარეშე...

კურო - კურო, პ?რველ? მ?წ?ს ნ?შან?ა და ამასთან ერთად, მ?ს ზოდ?აქოს ს?ყვარულ?ს პლანეტა მართავს, რაც ?მას ნ?შნავს, რომ ეს მამაკაც? ერთგულებასთან ერთად საკმაოდ რომანტ?კულ? და მოს?ყვარულეა. თუმცა, რაკ?ღა მ?წ?ს ნ?შან?ა ზომ?ერად ჯ?უტ? და პრ?ნც?პულ?ც ?ქნება. კუროს არ უყვარს აჩქარება, ამ?ტომ ნუ დააჩქარებთ მოვლენებს მასთან ურთ?ერთობაშ?. მ?ეც?თ საშუალება, რომ გადაწყვეტ?ლება აუჩქარებლად, მშვ?დ ფონზე მ??ღოს. სამაგ?ეროდ, თქვენ? ქორწ?ნება მომავალშ? საოცრად რომანტ?კულ? და მყარ? ?ქნება.

კ?რჩხ?ბ? - ამ ზოდ?აქოს ნ?შანს მთვარე მართავს, რაც ?მას ნ?შნავს, რომ მამაკაც კ?რჩხ?ბს ჩანასახშ?ვე ?დეალურად ესმ?ს ქალ?ს ფს?ქოლოგ?ა. მთვარე ხომ თავ?ს მხრ?ვ ქალურ? ენერგეტ?კ?ს მმართველ? პლანეტაა. მამაკაც? კ?რჩხ?ბ? ბუნებ?თ ფრთხ?ლ?, ემოც?ურ? და სენს?ტ?ურ?ა. ?ს ძალ?ან ბუტ?ა და წყენ?აა, ამ?ტომ თუ მასთან სერ?ოზულ? კავშ?რ? გ?ნდათ ს?ტყვებს და მ?მართვ?ს ტონს გაუფრთხ?ლდ?თ ხოლმე. უხეშობა და უტაქტობა კ?რჩხ?ბს თქვენ მ?მართ გრძნობებს დ?დ? ხნ?თ გაუც?ვებს. ამასთან ერთად, მას აუც?ლებლად სჭ?რდება, რომ ქალმა ერთდროულად მო?რგოს დედ?სა და ცოლ?ს ფუნქც?ებ?. შესაბამ?სად, თუკ? თქვენ ამ ორ? ფუნქც??ს შეთავსება არ გაგ?ჭ?დებათ, მამაკაც კ?რჩხ?ბთან ხანგრძლ?ვ? და ბედნ?ერ? ცხოვრება გელ?თ.

თხ?ს რქა - ასევე მ?წ?ს ნ?შან?ა, თუმცა მ?ს ხას?ათშ? მშობლ?ურ? სტ?ქ?ა გაც?ლებ?თ უფრო მძაფრადაა გამოვლენ?ლ? ვ?დრე კუროს შემთხვევაშ? ?მ?ტომ რომ, თხ?ს რქას დამატებ?თ არა ვენერა, არამედ პ?რქუშ? სატურნ? მართავს. რაც ?მას ნ?შნავს, რომ მამაკაც? თხ?ს რქა ხშ?რად ერთ? შეხედვ?თ უხეშ?, ც?ვ? და უემოც?ო ადამ?ან?ს შთაბეჭდ?ლებას ტოვებს. თუმცა, ეს მხოლოდ ერთ? შეხედვ?თ. შ?ნაგანად კ? თხ?ს რქებ? საოცრად მოწესრ?გებულ?, ერთგულ? და გაწონასწორებულ? ?ნდ?ვ?დებ? არ?ან. თხ?ს რქ?ს გულ?ს მოსაგებად ხანგრძლ?ვვად?ან? ურთ?ერთობა დაგჭ?რდებათ. ამასთან ერთად, მ?ს მრავალრ?ცხოვან სანათესავოსაც უნდა მოაწონოთ თავ?. თუკ? თხ?ს რქა დარწმუნდა, რომ ჭეშმარ?ტად მშვ?დ?, ღ?რსეულ? და პატ?ვსაცემ? ქალ? ხართ, აუც?ლებლად შემოგთავაზებთ საკუთარ გულსა და ხელს სამომავლოდ. თავად კ? თავ?ს მხრ?ვ უზომოდ მზრუნველ?, ერთგულ? თუმცა კ? ცოტა ემოც?ურად ც?ვ? მეუღლე ?ქნება

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^