სიახლეები 03.10.2016 » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
  • Просмотров: 1254
  • Автор: admin
  • Дата: 3 ოქტომბერი 2016
3 ოქტომბერი 2016

ქართველ? ლექტორ?, რომელმაც 33 სტუდენტ? ოჯახს გამოგლ?ჯა და საკუთარ? რელ?გ?ა შექმნა

Категория: სტატიები

ქართველ? ლექტორ?, რომელმაც 33 სტუდენტ? ოჯახს გამოგლ?ჯა და საკუთარ? რელ?გ?ა შექმნა


1994 წლ?ს ზაფხულშ? ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?ს ხელოვნებათმცოდნეობ?ს მეორად? ფაკულტეტ?ს რელ?გ??ს
ლექტორმა რეზო ბაქრაძემ 33 სტუდენტთან (22 ბ?ჭ? და 11 გოგო) ერთად საქართველო დატოვა. ?ს?ნ? ხუთ? წლ?ს განმავლობაშ? თურქეთშ? ცხოვრობდნენ, შემდეგ კანადაშ? გადავ?დნენ. მშობლებმა ზუსტად არ ?ც?ან, რატომ გაჰყვნენ მათ? შვ?ლებ? უცხოეთშ? ჩუმად საკუთარ ლექტორს, სტუდენტებ?ს უმრავლესობას დღეს გვარ-სახელ? და სოც?ალურ? სტატუს? შეცვლ?ლ? აქვს. გვარ-სახელ? შეცვლ?ლ? აქვს რეზო ბაქრაძესაც. მას თეოფ?ლე მალაქ?ას სახელ?თ ?ცნობენ. გავრცელებულ? ?ნფორმაც??თ, სტუდენტებ? "საყვარელ ლექტორს" გენერალს ეძახდნენ, გენერალმა საკუთარ? სექტა ჩამოაყალ?ბა და სავარაუდოდ, სტუდენტებ? სწორედ ამ სექტ?ს წევრებ? არ?ან. თუმცა, რას ასწავლ?ს თეოფ?ლე მალაქ?ას მოძღვრება, უცნობ?ა.
სხვადასხვა წყაროებ?ს ცნობ?თ, თეოფლე მალაქ?ა საკუთარ სტუდენტებთან ერთად ტორონტოშ? ერთ ბანაკად ცხოვრობს, გოგონებ?ს უმეტესობა მ?ს? ცოლ? გახდა. შვ?ლებ?ც გაუჩ?ნეს და საქართველო და?ვ?წყეს. რამდენ?მე წლ?ს წ?ნ ?ნტერნეტშ? გავრცელდა ვ?დეო, სადაც მალაქ?ას საყვარელ? სტუდენტ? ბ?ზნემენებს მოუწოდებდა დაეფ?ნანსებ?ნათ ?ს?ნ?, რადგან ევანგელ?სტურ? ეკლეს??ს აშენება სურდათ. ეს ჩანაწერ? ერთ-ერთ? სტუდენტ?ს დედამ ?ნტერნეტშ? ნახა. ყველა მათგან?, რომელ?ც მალაქ?ამ ტორონტოშ? წა?ყვანა, განათლებულ?ა, რამდენ?მე ენას ფლობენ, ყველა მათგან? წარმატებულ?ა და დასაქმებულ?. აქვთ საერთო ყულაბა, რომელსაც სწორედ თეოფ?ლე მალაქ?ა განკარგავს. ამბობენ, რომ რეზო ბაქრაძეს ზემოქმედებ?ს საოცარ? უნარ? აქვს. მას ვერ აკავებს ვერც ერთ? ქვეყნ?ს პოლ?ც?ა, რადგან სტუდენტებ? საკუთარ? ნებ?თ გაჰყვნენ.

თავდაპ?რველად რეზო ბაქრაძემ სტუდენტებ? თურქეთშ? გადა?ყვანა, მას ამაშ? დალ? ყარაულაშვ?ლ? დაეხმარა. ბაქრაძე და მ?ს? სტუდენტებ? სწორედ მასთან ცხოვრობდნენ თურქეთშ?.

"1994 წლ?ს ?ვლ?სშ? რეზო ბაქრაძემ დამ?რეკა თურქეთშ? და მ?თხრა, რომ ოჯახთან ერთად უნდოდა ჩამოსვლა და მე, რა თქმა უნდა, დახმარებაზე უარ? არ მ?თქვამს. ერთ კვ?რაშ? სასტუმროს პერსონალ? მატყობ?ნებს, შენ გკ?თხულობენო. ჩავედ? და სასტუმროს წ?ნ საბჭოურ? ტ?პ?ს წ?თელ? ავტობუს?დან რეზო ჩამოვ?და, ხელ? ჩამომართვა, მომესალმა. ვკ?თხე, მეუღლე და შვ?ლ? სად არ?ან-მეთქ?. მ?პასუხა, ავტობუსშ? არ?ანო. ვუთხარ?, ჩამოვ?დნენ და ავტობუს? გაუშვ?-მეთქ? და გაეღ?მა, მარტო არა ვართო. ავტობუსშ? რომ ავედ?, შოკშ? ჩავვარდ?, ავტობუსშ? 33 სტუდენტ? ?ჯდა. რა ხდება-მეთქ?, ვკ?თხე რეზოს და მ?თხრა, კანადაშ? გვ?ნდა გასვლა და უნდა დაგვეხმაროო… 36 ადამ?ან? ჩემს სასტუმროშ? დავაბ?ნავე", - ?ხსენებს ყარაულაშვ?ლ? ერთ-ერთ ?ნტერვ?უშ?. დალ? ყარაულაშვ?ლ? რეზო ბაქრაძ?ს სტუდენტ? ?ყო. ?ს ამბობს, რომ ბაქრაძე სტუდენტებს ცხვრებს ეძახდა და ამბობდა, ამათ რასაც მ?ნდა ?მას გავაკეთებ?ნებ, თუ მ?ნდა კლდ?დან გადახტებ?ანო.

მ?ს? თქმ?თ, ბაქრაძე სტუდენტებს თავ?სუფალ? სექს?სკენ ან მასტურბაც??სკენ მოუწოდებდა. არ უყვარდა ?ლ?ა ჭავჭავაძე და ქართულ? ენა; ამბობდა, რომ საქართველოშ? ცხოვრება მძ?მე ?ყო. ყარაულაშვ?ლ? ?მ დღესაც ?ხსენებს, როცა მეს??ს სახლშ? "საყვარელ? ლექტორ?ს" და მ?ს? სტუდენტებ?ს სა?დუმლო შეკრება ნახა.

"მახსოვს, ერთხელ, მასთან სახლშ? მოულოდნელად სტუმრად მ?ვედ?, საღამო ხან? ?ქნებოდა, მ?ს? სამუშაო ოთახ? ჩაბნელებულ? ?ყო. რომ შევედ?, ხმებ? მომესმა და ს?ბნელეშ?ვე გამოვაცხადე, ვ?ნ ვ?ყავ? და შუქ? ავანთე, რეზო ამაზე გაგ?ჟდა. ოთახშ? რკ?ნ?ს საწოლზე წამოწოლ?ლ რეზოს აქეთ-?ქ?დან ახალგაზრდა სტუდენტ? გოგოებ? ესხდნენ, ზოგ? რეზოს ფეხზე ?ყო მ?ყრდნობ?ლ?, ზოგ? – მუცელზე,


ზოგ? თავზე ხელსაც უსვამდა "მომავალ მეს?ას", თავ? ჰარამხანაშ? მეგონა. რაც შეეხებათ ბ?ჭებს, ზოგ? სკამზე ?ჯდა, ზოგ? – ?ატაკზე, ზოგ?ც კედელზე ?ყო მ?ყრდნობ?ლ?. როგორც ჩანს, ლექტორ? ქალებთან ს?ახლოვ?ს დროს უკეთესად ქადაგებდა, თანაც ს?ბნელეშ?", - ჰყვება ყარაულაშვ?ლ? ერთ-ერთ ?ნტერვ?უშ?.

თეოფ?ლე მალაქ?ას სახელს დაუკავშ?რეს 2009 წელს 18 წლ?ს მარ?ამ მახნ?აშვ?ლ?ს გაუჩ?ნარებაც. მარ?ამ მახნ?აშვ?ლ? ტორონტოშ? ლტოლვ?ლ?ს სტატუს?თ ცხოვრობდა, ?ს სკოლ?დან გაუჩ?ნარდა. მოგვ?ანებ?თ კ?, 50 წლ?ს მამაკაცთან ერთად "მაკდონალდსშ?" ნახეს, რომელსაც რუსულად და გერმანულად ესაუბრებოდა. დააკავეს მარ?ამ მახნ?აშვ?ლ?ს მამა, რომელ?ც სასჯელს განზრახ მკვლელობ?ს ბრალდებ?თ ?ხდ?ს. მოგვ?ანებ?თ, კანად?ს სამეფოს პოლ?ც?ამ გაავრცელა ცნობა, რომ ქართველ? მოზარდ? მარ?ამ მახნ?აშვ?ლ?, რომელ?ც ტორონტოდან უგზო-უკვლოდ გაუჩ?ნარდა, შესაძლოა, ქალაქ ოკოტოკსშ? ყოფ?ლ?ყო. პოლ?ც??ს ?ნფორმაც??თ, მახნ?აშვ?ლ? ოკოტოკსშ? ნახეს, სადაც ?ს ტურ?სტებს ?ნდ?ელებ?ს ტრად?ც?ულ სუვენ?რებს სთავაზობდა. თუმცა მ?ს? კვალ? ?სევ გაუჩ?ნარდა. მარ?ამ მახნ?აშვ?ლ?ს ცხედარ? 2012 წელს ტორონტოს ხეობაშ? ?პოვეს. დაკრძალვაზე დასწრებ?ს საშუალება გამომძ?ებლებ?ს და მარ?ამ?ს მეგობრებ?ს გარდა არავ?ს მ?სცეს. მკვლელობ?ს მ?ზეზად თვ?თმკვლელობა გან?ხ?ლებოდა, რასაც ოჯახ? არ ეთანხმება. შვ?ლ?ს დაკრძალვაზე მ?სვლ?ს საშუალება არ მ?სცეს მარ?ამ?ს მამას, რომელ?ც პატ?მრობაშ? ?მყოფებოდა. მახნ?აშვ?ლ?ს საქმე 2014 წელს და?ხურა, თუმცა პასუხ?, რა გახდა ახალგაზრდა გოგონას გაუჩ?ნარებ?ს და მკვლელობ?ს მ?ზეზ?, დღემდე არ არსებობს.

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^