365 მ?ზეზ?, ?მ?სთვ?ს რომ დალ?ო » File.Pirveli.Ge
 
» » 365 მ?ზეზ?, ?მ?სთვ?ს რომ დალ?ო
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 3702
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 25 დეკემბერი 2010
25 დეკემბერი 2010

365 მ?ზეზ?, ?მ?სთვ?ს რომ დალ?ო

კატეგორია: სასაცილო/humor

365 მ?ზეზ?, ?მ?სთვ?ს რომ დალ?ო


1 ?ანვარ? -ახალ? წელ?. მსოფლ?ო დღესასწაულ?.

2 ?ანვარ? - ბედობა

3 ?ანვარ? - მთვარ?ს ახალ? წელ? (ლ?ტვა).

4 ?ანვარ? - ?სააკ ნ?უტონ?ს დაბადებ?ს დღე.

5 ?ანვარ? - მ?ხე?ლ სააკაშვ?ლ?ს მეორედ გაპრეზ?დენტება.

6 ?ანვარ? - მგლებ?ს დღე (ესპანეთ?).

7 ?ანვარ? - ?უპ?ტერ?ს აღმოჩენა(გალ?ლეო გალ?ლე?).

8 ?ანვარ? – ელვ?ს პრესლ?ს დაბადებ?ს დღე.

9 ?ანვარ? - სრულყოფ?ლებ?ს დღე (?აპონ?ა).

10 ?ანვარ? - ვუდუს დღე (ბენ?ნ?).

11 ?ანვარ? - მსოფლ?ო დღე "მადლობთ”.

12 ?ანვარ? - ლომებ?ს დღე (კენ?ა).

13 ?ანვარ? - ძველ?თ ახალ? წლ?ს წ?ნა დღე.

14 ?ანვარ? - ძველ?თ ახალ? წელ?.

15 ?ანვარ? - ხეებ?ს დარგვ?ს დღე (?ორდან?ა).

16 ?ანვარ? - საერთაშორ?სო დღე "The Beatles”.

17 ?ანვარ? - ტვალეტ?ს ჩასარეცხ? დაპატენტებ?ს დღე (1861).

18 ?ანვარ? - მუშებ?ს დღე.

19 ?ანვარ? - ნათლ?სღება.

20 ?ანვარ? - ავტონომ?ურ? რესუბლ?კა კრემ?ს დღე (უკრა?ნა).

21 ?ანვარ? - ჩახუტებ?ს საერთაშორ?სო დღე

22 ?ანვარ? - ბაბუებ?ს(პაპებ?ს) დღე (პოლონეთ?).

23 ?ანვარ? - როკ-ჯგუფ «ДДТ»-ს პ?რველ? დებ?უტ? როკ-კლუბშ? (1987).

24 ?ანვარ? - ?ნგლ?შ? ჩამოყალ?ბდა სკაუტთა პ?რვველ? ჯგუფ? (1907)

25 ?ანვარ? - ს?შ?შვლ?ს დღე (ომან?).

26 ?ანვარ? - საპოჟნ?კ?ს საერთაშორ?სო დღე.

27 ?ანვარ? - ბანანებ?ს დღესასწაულ? (ვ?ეტნამ?).

28 ?ანვარ? - ატომურ? ?არაღ?ს საწ?ნააღმდეგო დღე.

29 ?ანვარ? - ავტომობ?ლ?ს გამოგონებ?ს დღე.

30 ?ანვარ? - დაზარალებულებ?ს დახმარებ?ს დღე.

31 ?ანვარ? - არაყ?ს დაბადებ?ს დღე. ამ დღეს და?ცვა მენდელევმა დ?სერტაც?ა "არაყ?სა და სპ?რდ?ს შეერთებაზე”.

—————————————–

1 თებერვალ? - თავ?სუფლებ?ს ნაც?ონალურ? დღე (აშშ).

2 თებერვალ? - ულვაშებ?ს საერთაშორ?სო დღე (ლაოს?).

3 თებერვალ? - გმ?რებ?ს დღე (მოსამბ?კ?).

4 თებერვალ? - ახალ? წელ? ჩ?ნურ? კალენდრ?თ.

5 თებერვალ? – ცხენ?ს ნალ?ს გამოგონებ?ს დღე.

6 თებერვალ? - ბობ მარლ?ს დღე (?ამა?კა).

7 თებერვალ? – ღორებ?ს დღე.

8 თებერვალ? - რუს? მეცნ?ერებ?ს დღე.

9 თებერვალ? - სტომატოლოგებ?ს დღე.

10 თებერვალ? - დ?პლომატებ?ს დღე.

11 თებერვალ? - ავადმყოფებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

12 თებერვალ? - აეროპორტ?ს დღე (რუსეთ?).

13 თებერვალ? - ?უნსაო სანათურებ?ს დღესასწაულ? (?აპონ?ა).

14 თებერვალ? - ჭმ?ნდა ვალენტ?ნ?ს დღე - შეყვარებულებ?ს დღე.

15 თებერვალ? - რევნ?ლებ?ს დღე.

16 თებერვალ? - კ?მ ჩემ ?რას დღე.

17 თებერვალ? - სარასვატ? ვასანტ პაჩამ?ს დღე (?ნდოეთ?).

18 თებერვალ? - საგზაო პოლ?ც??ს დღე.

19 თებერვალ? - დღესასწაულ?ს დღე (ზ?მბაბვე).

20 თებერვალ? - დედამ?წ?ს ორბ?ტალზე საერთო სადგურ?ს «მ?რ?ს» გაშვებ?ს დღე.

21 თებერვალ? - პრეზ?დენტ?ს დღე (აშშ).

22 თებერვალ? - კრ?მ?ნალ?სგან დაზარალებულებ?ს დღე.

23 თებერვალ? - სახალხო დამცველ?ს დღე.

24 თებერვალ? - ლატარ??ს დღე.პ?რველ? ლატარ?ა გათამაშდა ქალაქ ბრ?უჟეშ?(ბელგ?ა) 1446 წელს.

25 თებერვალ? - სულელებ?ს დღე.

26 თებერვალ? - მარტ?ნ?ანას დღე - ვნებ?ს მომთვ?ნ?ერებელ?.

27 თებერვალ? – ოჯახ?ს დღე.

28 თებერვალ? - დრაკონ?ს დღესასწაულ? (ჩ?ნეთ?).

————————————————————————————-

1 მარტ? - თავდაცვ?ს დღე.

2 მარტ? - გამოჩნდა პ?რველ? CD დ?სკებ? (1983).

3 მარტ? - მწერლებ?ს დღე. დედ?ს დღე.

4 მარტ? - არჩევნებ?ს დღე.

5 მარტ? – სტეპლერ?ს დაბადებ?ს დღე. დაპატენტდა ?ნგლ?სშ? (1860)

6 მარტ? - გაზეთ "Пионерская правда” გამოსვლ?ს პ?რველ? დღე.

7 მარტ? - გ?ჟებ?ს დღე (ზა?რ?).

8 მარტ? - ქალებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

9 მარტ? - ამერ?გო ვესპუჩ?ს დღე (აშშ).

10 მარტ? - არქ?ვებ?ს დღე (რუსეთ?).

11 მარტ? - ჩექმ?ს დაბადებ?ს დღე

12 მარტ? - ან?მატორებ?ს დღე.

13 მარტ? - თანამეგობრობ?ს დღეа (დ?დ? ბრ?ტანეთ?).

14 მარტ? - მარს?ს საპატ?ვცემულო დღე (ძველ? რომ?).

15 მარტ? - მომხმარებლებ?ს დაცვ?ს დღე.

16 მარტ? - ცოდნ? დღე (რუსეთ?).

17 მარტ? - წმ?ნდა პატრ?კ?ს დღე (?რლანდ?ა).

18 მარტ? - კრ?მ?ნალურ? პოლ?ც??ს დღე.

19 მარტ? - მეზღვაურებ?ს-მყვ?ნთავებ?ს დღე (რუსეთ?).

20 მარტ? - საოპერო ორკესტრ?ს დღე (ავსტრ?ა).

21 მარტ? - მ?წ?ნს საერთაშორ?სო დღე.

22 მარტ? - წყალქვეშა რესურსებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

23 მარტ? - საერთაშორ?სო მეტეოროლოგ?ურ? დღე.

24 მარტ? - ახალგაზრდებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

25 მარტ? - ს?კვდ?ლ?თ დასჯ?ს დღე (ზ?მბაბვე).

26 მარტ? - გაზაფხულ?ს დღესასწაულ? (?ნდოეთ?).

27 მარტ? - თეატრ?ს საერთაშორ?სო დღე.

28 მარტ? - ყ?ნულ?ს დღე (კანადა).

29 მარტ? - ახალგაზრდობ?ს დღე (ტა?ვან?).

30 მარტ? - ჰა?მენ ლ?პმენ? აპატენტებს ფანქარს ბოლოშ? მ?მაგრებულ? საშლელ?თ.

31 მარტ? - ავტომობ?ლ "მერსედეს?ს” შექმნ?ს დღე(1901).

————————————————————————————————————-

1 აპრ?ლ? - ტყულ?ს დღე (საქართველო).

2 აპრ?ლ? - საბავშვო წ?გნ?ს საერთაშორ?სო დღე.

3 აპრ?ლ? – პალმებ?ს დღესასწაულ? (?ამა?კა).

4 აპრ?ლ? - პ?ან?ნოს ამწყობებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

5 აპრ?ლ? - ს?სუფთავ?ს დღე (ჩ?ნეთ?).

6 აპრ?ლ? - ტრამვა?ს დაბადებ?ს დღე (რუსეთ?).

7 აპრ?ლ? - ჯანმრთელობ?ს დღე.

8 აპრ?ლ? - ც?გნებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

9 აპრ?ლ? - 9 აპრ?ლ?ს ტრაგედ?ა.

10 აპრ?ლ? - წ?ნააღმდეგობ?ს გაწევ?ს საერთაშორ?სო დღე.

11 აპრ?ლ? - მუზეომ?ს დღე.

12 აპრ?ლ? - ავ?აც??ს და კოსმონავტებ?ს დღე.

13 აპრ?ლ? - როკ-ენ-როლ?ს დღე.

14 აპრ?ლ? - ახალ? წელ? (ლაოს?).

15 აპრ?ლ? - რად?ო ელექტრ?ებ?ს დღე.

16 აპრ?ლ? - მეცნ?ერებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

17 აპრ?ლ? - ვნებ?ან? კვ?რეულ?.

18 აპრ?ლ? - ?სტორ?ულ? ძეგლებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

19 აპრ?ლ? - გაუნათლებლობ?ს დღე (ვ?ეტნამ?).

20 აპრ?ლ? - ც?სა და ოკეანეებ?ს ღმერთ?ს მაცუს დღე (ჩ?ნეთ?).

21 აპრ?ლ? - რომ?ს შექმნ?ს დღე.

22 აპრ?ლ? - დედამ?წ?ს დღე.

23 აპრ?ლ? - ველოს?პედ?ს დღე.

24 აპრ?ლ? - ?ნდაურ?ს დღე.

25 აპრ?ლ? - ?ტალ??ს ფაშ?ზმ?სგან განთავ?სუფლებ?ს დღე.

26 აპრ?ლ? - მდ?ვნ?ს საერთაშორ?სო დღე.

27 აპრ?ლ? - მსუქნებ?ს დღე.

28 აპრ?ლ? – ჭ?ანჭველებ?ს დღე (კენ?ა)

29 აპრ?ლ? - ცეკვ?ს საერთაშორ?სო დღე.

30 აპრ?ლ? - მეხანძრეებ?ს დღე.

—————————————————————————————————–

1 მა?ს? - მელოტებ?ს დღე (ლ?ხტენშტე?ნ?).

2 მა?ს? - მშობლებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

3 მა?ს? - მზ?ს საერთაშორ?სო დღე.

4 მა?ს? - დასვენებ?ს დღე (?აპონ?ა).

5 მა?ს? - ევროპ?ს დღე.

6 მა?ს? - გამარჯვებ?ს დღე.

7 მა?ს? - რად?ოს დღე.

8 მა?ს? - წ?თელ? ჯვრ?ს საერთაშორ?სო დღე.

9 მა?ს? - გამარჯვებ?ს დღე (დენ პაბედ?).

10 მა?ს? - რუსეთ? დუმ?ს პ?რველ? სხდომა (1906).

11 მა?ს? - თევზაობ?ს ბოლო დღე (ესპანეთ?).

12 მა?ს? - მედდებ? დღე.

13 მა?ს? - ნავებ?ს ფესტ?ვალ?. თბ?ლ?ს?ს "დ?ნამომ” უეფას თას? მო?გო.

14 მა?ს? - აშშ-შ? დაპატენტდა "სგუშონ?” (1853).

15 მა?ს? - ოჯახ?ს საერთაშორ?სო დღე.

16 მა?ს? - სპ?დ?თ დაღუპულებ?ს მოსახსენებელ? დღე.

17 მა?ს? - ტელეკომნ?კაც?ებ?ს დღე.

18 მა?ს? - ც?რკ?ს საერთაშორ?სო დღე.

19 მა?ს? - პ?ონერებ?ს დღე.

20 მა?ს? - მეტროლოგებ?ს დღე.

21 მა?ს? - უმუშევრებ?ს დაცვ?ს დღე.

22 მა?ს? - ღ?პ?ს დღე.

23 მა?ს? - ბუდას დაბადებ?ს დღე.

24 მა?ს? - სლავურ? დამწერლობ?ს დღე.

25 მა?ს? - ფ?ლოლოგებ?ს დღე.

26 მა?ს? - საქართველოს დამოუკ?დებლოსბ?ს დღე. დედ?ს დღე (პოლონეთ?).

27 მა?ს? - ბ?ბლ?ოთეკარებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

28 მა?ს? - მესაზღვრეებ?ს დღე.

29 მა?ს? - გაზაფხულ?ს დღე (დ?დ? ბრ?ტანეთ?).

30 მა?ს? - გუბერნატორებ?ს დღე (ესპანეთ?).

31 მა?ს? - ოპ?უმ?ს დღე.

———————————————————————————————————————

1 ?ვნ?ს? - ბავშვთა დაცვ?ს დღე.

2 ?ვნ?ს? – გრაფ კალ?ოსტროს დაბადებ?ს დღე (1743).

3 ?ვნ?ს? - დამარ?ლებულ? თევზ?ს დღე (ნ?დერლანდებ?).

4 ?ვნ?ს? - მღებავებ?ს დღე.

5 ?ვნ?ს? - ღრუბლებ?ს დღე (?აპონ?ა).

6 ?ვნ?ს? - პუშკ?ნ?ს დღე (რუსეთ?).

7 ?ვნ?ს? - ბრუკს სტ?ვენს?ს დაბადებ?ს დღე, «Harley-Davidson» გამომგონებელ?(1911).

8 ?ვნ?ს? - ოკეან?ს საერთაშორ?სო დღე.

9 ?ვნ?ს? - ომშ? დაღუპულებ?ს დღე (?სრაელ?).

10 ?ვნ?ს? - პარ?ზშ? პ?რველად გა?ხსნა ზოოპარკ? (1793).

11 ?ვნ?ს? - ამერ?კაშ? პატრულ?რება და?წყეს პოლ?ც??ს მანქანებმა.

12 ?ვნ?ს? - პ?რველ? ც?ხ?ს აშენებ?ს დღე.

13 ?ვნ?ს? - ?დ?ოტებ?ს დღე (ნორვეგ?ა).

14 ?ვნ?ს? - ამერ?კ?ს ნაც?ონალურ? დროს? დღე.

15 ?ვნ?ს? – გულაობ?ს საერთაშორ?სო დღე.

16 ?ვნ?ს? – ყვავებ?ს დღე (?ნდოეთ?).

17 ?ვნ?ს? - ბორკ?ლებ?ს დაბადებ?ს დღე.

18 ?ვნ?ს? - სასწრაფო სამსახურებ?ს დღე.

19 ?ვნ?ს? - ბოტლ?ს დაბადებ?ს დღე.

20 ?ვნ?ს? - ფეხ?ს გულებ?ს დღე (ზ?მბაბვე).

21 ?ვნ?ს? - ყვავ?ლებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

22 ?ვნ?ს? - ზაფხულ?ს მზ?ს მდგომარეობ?ს დღე.

23 ?ვნ?ს? - საერთაშორ?სო ოლ?მპ?ურ? დღე.

24 ?ვნ?ს? - გამომგონებლებ?ს დრე.

25 ?ვნ?ს? - მაღაროელებ?ს დღე.

26 ?ვნ?ს? - ნარკოტ?კებთან ბრძოლ?ს საერთაშორ?სო დღე.

27 ?ვნ?ს? - თევზაობ?ს დღე.

28 ?ვნ?ს? – ტრუსებ?ს დაბადებ?ს დღე.

29 ?ვნ?ს? - პრემ?ებ?ს დღე (ხორვატ?ა).

30 ?ვნ?ს? - სასკოლო ფორმ?ს დაბადებ?ს დღე.

————————————————————————————————————–

1 ?ვლ?ს? - არქ?ტექტორ?ს საერთაშორ?სო დღე

2 ?ვლ?ს? - საზღვაო ფლოტ?ს მეძღვაურთა დღე.

3 ?ვლ?ს? - "ფანრ?ს” დაბადებ?ს დღე.

4 ?ვლ?ს? - დამოუკ?დებლობ?ს დღე (აშშ).

5 ?ვლ?ს? - სახრახნ?ს?ს დაბადებ?ს დღე.

6 ?ვლ?ს? – ამერ?კულ? დოლარ?ს დაბადებ?ს დღე $ (1785).

7 ?ვლ?ს? - მატარებლ?ს დღე.

8 ?ვლ?ს? - წ?თელ? მზ?ს დღესასწაულ? (მაროკო).

9 ?ვლ?ს? - მეთევზ?ს დღე.

10 ?ვლ?ს? - ფოსტ?ს დღე.

11 ?ვლ?ს? - მოსახლებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

12 ?ვლ?ს? - სტოარდესას დღე.

13 ?ვლ?ს? - ჯაშუშებ?ს დღე.

14 ?ვლ?ს? - ბასტ?ლ??ს აღებ?ს დღე (საფრანგეთ?).

15 ?ვლ?ს? - ნასკ?ს დაბადებ?ს დღე.

16 ?ვლ?ს? - მეტალურგებ?ს დღე.

17 ?ვლ?ს? - მსუქნებ?ს დღესასწაულ? (ვ?ეტნამ?).

18 ?ვლ?ს? - მუშაობ?ს დღე (ესპანეთ?).

19 ?ვლ?ს? - ფერმერებ?ს დღე (აშშ).

20 ?ვლ?ს? - ჭადრაკ?ს საერთაშორ?სო დღე.

21 ?ვლ?ს? - პ?რველ? ნაბ?ჯ? მთვარეზე, რომელ?ც გადადგა ლუ?ს ამსტრონგმა (США).

22 ?ვლ?ს? - პარ?ზშ? გა?მართა პ?რველ? ავტომობ?ლებ?თ რბოლა (1894).

23 ?ვლ?ს? - ვაჭრებ?ს დღე.

24 ?ვლ?ს? - ქოლგ?ს დაბადებ?ს დღე.

25 ?ვლ?ს? - მწერლებ?ს დღე (ჩ?ნეთ?).

26 ?ვლ?ს? - შეჯ?ბრ? სპ?ლოებ?ს ფეხბურთშ? (?ნდოეთ?).

27 ?ვლ?ს? - გამო?წვა პ?რველ? აგურ?.

28 ?ვლ?ს? - ს?სტემურ? ადმ?ნ?სტრატორ?ს საერთაშორ?სო დღე.

29 ?ვლ?ს? - ჰალსტუხ?ს დაბადებ?ს დღე.

30 ?ვლ?ს? - ჩ?ტებ?ს დღე (?ნდოეთ?).

31 ?ვლ?ს? - ამერ?კელმა ასტრონავტებმა შეასრულეს პ?რველ? გაფრენა მთვარეზე (1971).

—————————————————————————————————————-

1 აგვ?სტო - პურ?ს დღე

2 აგვ?სტო - საჰაერო დესანტებ?ს დღე.

3 აგვ?სტო - ნ?უ-?ორკ?ს რად?ოშ? პ?რველად გამო?ყენეს ხმ?ს ეფექტ?: ორ? ხ?ს ნაჭერ?თ განასახ?ერეს კარ?ს დახურვა (1922).

4 აგვ?სტო – შამპან?ურ?ს დაბადებ?ს დღე (1693).

5 აგვ?სტო - სერპ?ნგ?ს დღე (?ამა?კა).

6 აგვ?სტო - საგზაომშენებელ?ს დღე.

7 აგვ?სტო - პარ?კმახელებ?ს დღე.

8 აგვ?სტო - უნ?ტაზ?ს დაპატენტებ?ს დღე.

9 აგვ?სტო - მსოპლ?ო ხალხებ?ს დღე.

10 აგვ?სტო - ნ?უტონ?ს თავზე ვაშლ?ს დაცემ?ს დღე.

11 აგვ?სტო - "კალგოტკ?ს” დაბადებ?ს დღე.

12 აგვ?სტო - ჩვ?ლებ?ს დღე.

13 აგვ?სტო - ლოგ?ნ?ს დაბადებ?ს დღე.

14 აგვ?სტო - მშენებელ?ს დღე.

15 აგვ?სტო - არქეოლოგებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

16 აგვ?სტო- ელვ?ს პრესლ?ს მოსახსენებელ? დღე (აშშ).

17 აგვ?სტო - ჩამოყალ?ბდა ?ნვალ?დებ?ს კავშ?რ? .

18 აგვ?სტო - ებრაელმა მოქალაქემ არყ?ს ბოთლ?ს გადაყლაპვა დააპ?რა და ყელშ? გაეჭედა.

19 აგვ?სტო - ვაშლ?ს დღე.

20 აგვ?სტო - პ?რველად გატ?ტვლდა ადამ?ან? კამერებ?ს წ?ნ.

21 აგვ?სტო - გამო?გონეს "კად?ლაკ?” (1902).

22 აგვ?სტო - სექსუალურ თამაშებშ? გამოჩნდა ახალ? "სათამაშო”-ბორკ?ლებ?.

23 აგვ?სტო - ჩაფხუტ?ს დაბადებ?ს დღე.

24 აგვ?სტო – პ?ც?ს დღესასწაულ? (?ტალ?ა).

25 აგვ?სტო - მეთ?უ უებმა პ?რველმა გადაცურა ლა-მანშ?ს არხ?.

26 აგვ?სტო - დ?ასახლ?სებ?ს დღე (აშშ).

27 აგვ?სტო - ფ?ლმ?ს დღე.

28 აგვ?სო - სპეცნაზ?ს დღე

29 აგვ?სტო - პ?რველად გა?ხსნა ალუმ?ნ?ს ქ?ლაშ? კოკა-კოლა.

30 აგვ?სტო – ნორვეგ?აშ? ს?ც?ლ?სგან კაც? გარდა?ცვალა.

31 აგვ?სტო - ძაღლმა მემკვ?დრეობ?თ მ??ღო 5 მ?ლ?ონ? დოლარ?.

———————————

1 სექტემბერ? - ცოდნ?ს დღე.

2 სექტემბერ? - ტაქს?სტებ?ს დღე.

3 სექტემბერ? - ტერორ?ზმთან ბრძოლ?ს დღე.

4 სექტემბერ? - ტელევ?ზროშ? გავ?და პ?რველ? გადაცემა "რა? სად? როდ?ს?”.

5 სექტემბერ? - ნაგვ?ს ურნ?ს დაბადებ?ს დღე.

6 სექტემბერ? - ლომებმა ზ?მბაბვეს წ?ნამძღოლ? შეჭამეს.

7 სექტემბერ? - ქათმებ?ს ფესტ?ვალ? (ვ?ეტნამ?).

8 სექტემბერ? - ჟურნალ?სტებ?ს დღე.

9 სექტემბერ? - ს?ლამაზ?ს საერთაშორ?სო დღე.

10 სექტემბერ? – ბრჩხ?ლებ?ს ფესტ?ვალ? (ბუნგარეთ?).

11 სექტემბერ? - ახალ? წელ? (ეთ?ოპ?ა).

12 სექტემბერ? - და?ჭ?რეს ბანკებ?ს მძარცველ? ბებ?ა.

13 სექტემბერ? - გამო?გონეს კალმ?სტარ?.

14 სექტემბერ? - სან?ტარულ? სამსახურებ?ს დღე.

15 სექტემბერ? - თმ?ს საღებავ?ს დაბადებ?ს დღე.

16 სექტემბერ? - ოზონ?ს შრ?ს დაცვ?ს საერთაშორ?სო დღე.

17 სექტემბერ? - მსოფლ?ოშ? პ?რველ? ?აღოველ? გამოჩნდა.

18 სექტემბერ? - ესტონეთშ? გა?ხსნა პ?რველ? სუპერმარკეტ?

19 სექტემბერ? – პ?რველ? ?ნდ?ელ?, რომელ?ც პარ?ზ?ს პარკშ? ატრაქც?ონებზე დაჯდა.

20 სექტემბერ? - უთოს დაბადებ?ს დღე.

21 სექტემბერ? - პ?რველ? ნახტომ? პარაშუტ?თ.

22 სექტემბერ? - ეს დღე გამოცხადებულ? ?ქნდა პ?რველ რევოლუც?ურ დღედ ფრანგულ? კალენდრ?თ(1792).

23 სექტემბერ? - შემოდგომ?ს დღესასწაულ?.

24 სექტემბერ? – მანქანათმშენებლებ?ს დღე.

25 სექტემბერ? - ზღვ?ს საერთაშორ?სო დღე.

26 სექტემბერ? - ევროპულ? ენებ?ს დღე.

27 სექტემბერ? - ტურ?ზმ?ს საერთაშორ?სო დღე.

28 სექტემბერ? - ატომზე მომუშავე მეცნ?ერებ?ს დღე.

29 სექტემბერ? - თარჯ?მნ?ს საერთაშორ?სო დღე.

30 სექტემბერ? - ?ნტერნეტ?ს საერთაშორ?სო დღე.

—————————————————————————————————————–

1 ოქტომბერ? - მუს?კ?ს საერთაშორ?სო დღე.

2 ოქტომბერ? - საცხოვრებლ?ს საერთაშორ?სო დღე.

3 ოქტომბერ? - მოხუცებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

4 ოქტომბერ? - ცხოველთა დაცვ?ს საერთაშორ?სო დღე

5 ოქტომბერ? - მასწავლებლებ?ს დღე.

6 ოქტომბერ? - რუსეთ-თურქეთ?ს ომ?ს დასაწყ?ს?.

7 ოქტომბერ? - ახალ? წელ? (გამბ?ა).

8 ოქტომბერ? - პ?რველად შე?ქმნდა ამერ?კ?ს საფონდო ბ?რჟა(1896).

9 ოქტომბერ? - კონვერტ?ს დაბადებ?ს დღე.

10 ოქტომბერ? - ფს?ქ?ურად დაავადებულებ?ს დღე.

11 ოქტომბერ? - სტ?ქ?ებ?ს შემც?რებ?ს და თავდაცვ?ს საერთაშორ?სო დღე.

12 ოქტომბერ? - ?ნგლ?სელმა ტურ?სტმა სამგზავრო გემ? თავ?ს თავთან ერთად ჩაძ?რა.

13 ოქტომბერ? - გრ?ნვ?ჩ? დამტკ?ცებულ? ?ქნდა, როგორც ნულოვან? მერ?დ?ან?ს ადგ?ლმდებარეობა (1884).

14 ოქტომბერ? - ვ?რებ?ს დღესასწაულ? (უგანდა).

15 ოქტომბერ? - სურსათ-პროდუქტებზე მომუშავეთა დღე.

16 ოქტომბერ? - ს?ამოვნებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

17 ოქტომბერ? - ნარკოტ?კებ?ს განადგურებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

18 ოქტომბერ? - ალ?ასკ?ს დღე (აშშ).

19 ოქტომბერ? - ჯონ ადამს?ს დაბადებ?ს დღე (აშშ).

20 ოქტომბერ? - გოგრ?ს დღე.

21 ოქტომბერ? - რევოლუც??ს დღე (სომალ?).

22 ოქტომბერ? - თხევად? საფნ?ს დაბადებ?ს დღე.

23 ოქტომბერ? – რეკლამაზე მომუშავეთა დღე.

24 ოქტომბერ? - გაერთ?ანებულ? ნაც??ს საერთაშორ?სო დღე.

25 ოქტომბერ? - საპოჟნ?კ?ს დღე.

26 ოქტომბერ? - მ?წ?ს დაკანონებ?ს დღე.

27 ოქტომბერ? - კბ?ლ?ს ჯაგრ?ს?ს დაბადებ?ს დღე.

28 ოქტომბერ? - შოკოლად?ს დაბადებ?ს დღე.

29 ოქტომბერ? - ქრ?სტოფერ კოლუმბ?ს დაბადებ?ს დღე.

30 ოქტომბერ? - პოლ?ტ?კურ რეპრეს?ებშ? დაღუპულებ?ს მოსახსენებელ? დღე.

31 ოქტომბერ? - ჰელოუვ?ნ? (აშშ).

————————————

1 ნოემბერ? - კელკურ ახალ? წელ?.

2 ნოემბერ? - საჰაერო ბურთ?ს დაბადებ?ს დღე.

3 ნოემბერ? – საღეჭ? რეზ?ნ?ს დაბადებ?ს დღე.

4 ნოემბერ? - სააკაშვ?ლ?ს აქც?ებ?ს პერ?ოდ?.

5 ნოემბერ? - მუს?კ?ს დღე (ჩ?ნეთ?).

6 ნოემბერ? - "ტანგა” ტრუს?კ?ს დაბადებ?ს დღე.

7 ნოემბერ? - სააკაშვ?ლმა დაარბ?ა აქც?ა.

8 ნოემბერ? - პ?რველად გავ?და ტელევ?ზ?აშ? «КВН» (1961).

9 ნოემბერ? - ფაშ?ზმ?ს საწ?ნააღმდეგო საერთაშორ?სო დღე.

10 ნოემბერ? - პოლ?ც??ს დღე.

11 ნოემბერ? - კოქტე?ლ?ს დაბადებ?ს დღე.

12 ნოემბერ? - ბანკ?ს თანამშრომელთა დღე.

13 ნოემბერ? - უს?ნათლოთა საერთაშორ?სო დღე.

14 ნოემბერ? - დ?აბეტთან ბრძოლ?ს საერთაშორ?სო დღე.

15 ნოემბერ? - გენ?ოსებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

16 ნოემბერ? - სუეც?ს არხ?ს გახსნა.

17 ნოემბერ? - სტუდენტებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

18 ნოემბერ? - ახალ? წელ? (?ემენ?).

19 ნოემბერ? - მონაკოს ნაც?ონალურ? დღე.

20 ნოემბერ? - ბებ?ებ?ს დღე.

21 ნოემბერ? - მ?სალმებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

22 ნოემბერ? - ტარზან?ს დაბადებ?ს დღე (1886).

23 ნოემბერ? - ნოემბრ?ს ფესტ?ვალ? (?ნდოეთ?).

24 ნოემბერ? - ასანთ?ს დაბადებ?ს დღე.

25 ნოემბერ? - ძალადობ?ს საწ?ნააღმდეგო საერთაშორ?სო დღე.

26 ნოემბერ? - დედებ?ს დღე (რუსეთ?).

27 ნოემბერ? - პასპორტ?ს დღე.

28 ნოემბერ? - ყვავ?ლებ?ს დღე (?აპონ?ა).

29 ნოემბერ? - დალაქებ?ს დღე (აშშ).

30 ნოემბერ? - კბ?ლ?ს პასტ?ს დაბადებ?ს დღე.

——————————–

1 დეკემბერ? - სპ?დთან ბრძოლ?ს საერთაშორ?სო დღე.

2 დეკემბერ? - მონობასთან ბრძოლ?ს საერთაშორ?სო დღე.

3 დეკემბერ? - ?ნვალ?დებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

4 დეკემბერ? - თოვლ?ს პაპასთან საჩუქრებ?ს დასაბარებელ? დღე.

5 დეკემბერ? - პ?რველ? ზანგ? ანტრაქტ?დაზე.

6 დეკემბერ? – ა?რღუმელ?ს დაბადებ?ს დღე (პატენტ? გა?ცა 1945 წელს).

7 დეკემბერ? - სამოქალაქო ავ?აც??ს დღე.

8 დეკემბერ? - ზარმაცებ?ს დღე.

9 დეკემბერ?я - კორუფც?ასთან ბრძოლ?ს საერთაშორ?სო დღე.

10 დეკემბერ? - ფეხბურთ?ს საერთაშორ?სო დღე.

11 დეკემბერ? - საბავშვო გადაცემებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

12 დეკემბერ? - კარებ?ს დაბადებ?ს დღე.

13 დეკემბერ? - პ?ონერთა ყელსაბამებ?ს დაბადებ?ს დღე (1957).

14 დეკემბერ? - პამ?დვრ?ს ევროპაშ? შემოტან?ს დღე.

15 დეკემბერ? - ბანან?ს აღმოჩენ?ს დღე.

16 დეკემბერ? - ყრუ-მუნჯებ?ს დღე.

17 დეკემბერ? - წვეულებებ?ს დღე.

18 დეკემბერ? - ემ?გრანტებ?ს საერთაშორ?სო დღე.

19 დეკემბერ? - წმ?ნდა ნ?კოლოზ?ს დღე.

20 დეკემბერ? - კალგოტკ?ს დაბადებ?ს დღე.

21 დეკემბერ? - ზამთრ?ს მძ?ს მდგომარეობ?ს დღე.

22 დეკემბერ? - ენერგეტ?კ?ს დღე.

23 დეკემბერ? - სანტაკლაუს?ს სამოს?ს დაბადებ?ს დღე.

24 დეკემბერ? - ფასდაკლებ?ს დღე.

25 დეკემბერ? - ევროპულ? დღესასწაულ?-ხანუკა.

26 დეკემბერ? - საჩუქრებ?ს დღე.

27 დეკემბერ? - ?რმებ?ს დღე.

28 დეკემბერ? - სარეჭ? რეზ?ნ?ს გამოგონებ?ს დღე (აშშ).

29 დეკემბერ? - ბ?ოლოგ??ს საერთაშორ?სო დღე.

30 დეკემბერ? - სტომატოლოგებ?ს დღე.

31 დეკემბერ? - ძველ? ნ?ვთებ?ს გადაყრ?ს დღე (?ტალ?ა)
ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენ არ ხართ დარეგისტრირებული.
გირჩევთდარეგისტრირდეთ ან შემოხვიდეთ თქვენი სახელით.

კომენტარების დამატება

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა ბმულის ჩასმადაცული ბმულების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი
Введите код: *
კოდის განახლება

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^