გაბრ?ელ გარს?ა მარკეს?-ბოლო ს?ტყვა » File.Pirveli.Ge
 
» » გაბრ?ელ გარს?ა მარკეს?-ბოლო ს?ტყვა
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნანახია: 44821
 • ავტორი: admin
 • თარიღი: 5 იანვარი 2017
5 იანვარი 2017

გაბრ?ელ გარს?ა მარკეს?-ბოლო ს?ტყვა

კატეგორია: ლიტერატურა

გაბრ?ელ გარს?ა მარკეს?-ბოლო ს?ტყვა”ბოლო ს?ტყვა”

თუ ღმერთ? ერთ? წამ?თ მა?ნც და?ვ?წყებდა, რომ მე ვარ ნაკუწებ?საგან შეკერ?ლ? პატარა თოჯ?ნა და
მე მაჩუქებდა ს?ცოცხლ?ს ერთ ც?ცქნა ნაგლეჯს, ალბათ ვ?ტყოდ? ?მას რასაც ვფ?ქრობ, მაგრამ უეჭველად გავ?ფ?ქრებდ? ?მას რასაც ვამბობ..დავაფასებდ? ყველაფერს არა ღ?რებულებ?ს, არამედ ?მ?ს მ?ხედვ?თ თუ რა მნ?შვნელობა გააჩნ?ა მას..ვ?ძ?ნებდ? ცოტას, ვ?ოცნებებდ? მეტს, მესმ?ს რომ თ?თოეულს სურს როდესაც თვალებს ვხუჭავთ, ვკარგავთ ს?ნათლ?ს სამოც წამს, ვ?ვლ?დ? მაშ?ნ, როდესაც ყველა გაჩერებულ? ?ქნებოდა, გავ?ღვ?ძებდ? მაშ?ნ როდესაც ყველას ეძ?ნებოდა, მოვუსმენდ? როდესაც სხვებ? ?საუბრებდნენ და რა გულ?ანად შევექცეოდ? შოკოლად?ს ნაყ?ნს!!
თუ ღმერთ? მაჩუქებდა ს?ცოცხლ?ს ნაკუწს, ჩავ?ცვამდ? შ?შვლად გულაღმა დავწვებოდ? მზეზე და გავაშ?შვლებდ? არა მარტო ჩემს სხეულს არამედ ჩემს სულსაც..
ღმერთო, თუ გულ? მექნებოდა მთელ ჩემს ს?ძულვ?ლს ს?ტყვებ?თ გადავ?ტანდ? ყ?ნულზე და დაველოდებოდ? მზ?ს ამოსვლას, ვან გოგ?ს ოცნებებ?თ ვარსკვლავებს დავახატავდ? ბენედეტ?ს ლექსს
და სერატ?ს ს?მღერას სერენადად მ?ვუძღვნ?დ? მთვარეს..ჩემ? ცრემლებ?თ მოვრწყავდ? ვარდებს, რათა მეგრძნო მათ? ეკლებ?ს ტკ?ვ?ლ? და ვარდ?ს ფურცლებ?ს ს?სხლ?ან? კოცნა..
ღმერთო ჩემო, მე რომ სულ მოკლე ს?ცოცხლე მქონოდა...არ გავ?ყვანდ? არცერთ დღეს ?სე რომ ხალხ?სთვ?ს არ მეთქვა რომ მე ?ს მ?ყვარს, დავარწმუნებდ? ყოველ ქალსა თუ კაცს რომ თ?თოეულ? მათგან? ჩემთვ?ს განსაკუთრებულ?ა და ვ?ცხოვრებდ? ს?ყვარულზე შეყვარებულ?..
ადამ?ანებს დავუმტკ?ცებდ? თუ რაოდენ სცდებ?ან ფ?ქრობენ რა რომ შეყვარება აღარ ძალუძს როცა ბერდებ?ა.მათ არ ?ც?ან, რომ სწორედ მაშ?ნ ბერდებ?ან როცა კარგავენ შეყვარებ?ს უნარს..პატარა ბავშვს ვაჩუქებდ? ფრთებს, მაგრამ მას მხოლოდ ფრენ?ს ფრენ?ს სწავლ?ს ფრთებს მ?ვცემდ?. მოხუცებს დავანახებდ? რომ ს?კვდ?ლ? ს?ბერესთან ერთად კ? არა, დავ?წყებასთან ერთად მოდ?ს. რამდენ? რამ ვ?სწავლე თგვენგან ხალხოო.....დავ?ნახე ?ს, რომ ყველას უნდა მთ?ს მწვერვალზე ცხოვრება და არ ?ც?ან, რომ ჭეშმარ?ტ? ბედნ?ერება სწორედ ?მაშ?ა თუ როგორ ად?ხარ ც?ცაბო ფერდობზე. ვ?სწავლე ?ს?ც,
რომ როდესაც ახალშობ?ლ? თავ?ს? პაწაწ?ნა თ?თებ?თ სულ პ?რველად ეჭ?დება მამ?ს ხელს, ეს სამუდამოა
და აღარასდროს გაუშვებს მას.
ვ?წვალე რომ ადამ?ანს აქვს უფლება უყუროს მეორეს ზემოდან ქვემოთ მხოლოდ ?მ შემთხვევაშ?, როდესაც მას წამოდგომაშ? ეხმარება. რამდენ? რამ?ს სწავლება შე?ძლება თქვენგან, მაგრამ ს?ნამდვ?ლეშ? ბევრ? აღარ გამომადგება, რადგან როდესაც მე ამ კ?დობანშ? მომათავსებენ, სამწუხაროდ მე უკვე მომაკვდავ? ვ?ქნებ?..
რომ ვ?ცოდე, რომ დღეს უკანასკნელად გხედავ მძ?ნერეს, მაგრად ჩაგ?კრავდ? გულშ? და
შევევედრებოდ? უფალს რომ შენ? სულ?ს დამცველად მოვევლ?ნე. რომ ვ?ცოდე, რომ უკანასკნელად გხედავ როგორ გად?ხარ სახლდან, მოგეხვეოდ?, გაკოცებდ? და მოგაბრუნებდ? რომ კ?დევ ერთხელ მეკოცნა. რომ ვ?ცოდე, რომ უკანასკნელად მესმ?ს შენ? ხმა, ფ?რზე ჩავ?წერდ? თ?თოეულ შენს ს?ტყვას რათა დაუსრულებლად შემეძლოს მ?ს? მოსმენა. რომ ვ?ცოდე, რომ ეს ჩვენ? უკანასკნელ? წუთებ?ა, გეტყოდ? "მ?ყვარხარ" თ?თქოს არ ვ?ყო დარწმუნებულ?, რომ შენ ეს უკვე ?ც?...
ყოველ გათენებასთან ერთად ცხოვრება ახალ-ახალ საშუალებებს გვაძლევს რომ ლამაზად ვაკეთოთ
ჩვენ? საქმე, მაგრამ თუ ეხლა მე ვცდებ? და დღეს მეტ? არაფერ? დაგრჩენ?ა, მ?ნდა გ?თხრა თუ რა ძლ?ერ მ?ყვარხარ და არასდროს დაგ?ვ?წყებ...

ხვალ?ნდელ? დღე არავ?ს აქვს გარანტ?რებულ? - ახალგაზრდას თუ მოხუცს, შე?ძლება დღეს უკანასკნელად ხედავ მათ, ვ?ნც გ?ყვარს, ამ?ტომ ნუღარ დაელოდებ? მეტს, ?ცხოვრე დღევანდელ?

დღ?თ, რამეთუ არ ?ც? ხვალ?ნდელ? დღე ?ქნება თუ არა, და მერე ნამდვ?ლად დაგწყდება გულ? რომ ვერ გამონახე დრო ღ?მ?ლ?სთვ?ს, მოფერებ?სთვ?ს, კოცნ?სთვ?ს და რომ დაკავებულობ?ს გამო ვერ

შეასრულე შენ? საყვარელ? ადამ?ან?ს უკანასკნელ? სურვ?ლ?. გვერდ?დან არ მო?შორო ?ს?ნ? ვ?ნც გ?ყვარს, ჩუმათ ჩასჩურჩულე თუ რაოდენ გჭ?რდებ?ან ?ს?ნ?, გ?ყვარდეს და ფაქ?სად მოეპყარ? მათ, დროს ნუ და?შურებ, რომ უთხრა ""ვწუხვარ"" , ""მაპატ?ე"" , ""გეთაყვა"" , ""გმადლობთ"" , და
ყველა ?ს სას?ყვარულო ს?ტყვა რაც ?ც?თ..

შენ არავ?ნ გაგ?ხსენებს შენ? ფარულ? ფ?ქრებ?ს გამო, შესთხოვე უფალს რომ მოგცეს ძალა და ს?ბრძნე
მათ გამოსათხოვებლად. უჩვენე შენს მეგობრებს თუ რაოდენ მნ?შვნელოვან?ა თ?თოეულ? მათგან? შენთვ?ს.
ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენ არ ხართ დარეგისტრირებული.
გირჩევთდარეგისტრირდეთ ან შემოხვიდეთ თქვენი სახელით.

<
pupsik

14 მარტი 2010 13:41

 • Не нравится
 • 0
 • Нравится
Информация к комментарию
 • Группа: Guest
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • Публикаций: 0
 • Комментариев: 0
umagresi sityvebia...adaminebo chven gavchnidit siyvarulistvis da nu vicxovrebt borotebit radgan yvela dge uplis cyalobaa d asheizleba eg dgec ukanaskneli agmochndes...gaecit sitbo da siyvaruli...sheiyvaret siyvaruli...
<
anoooo :*

28 ივლისი 2010 15:11

 • Не нравится
 • 0
 • Нравится
Информация к комментарию
 • Группа: Guest
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • Публикаций: 0
 • Комментариев: 0
მაფანატებს ამ კაცზე და მ?ს ნაწარმოებებზეეეე :(:(:( უმაგრეს????ა[color=#3333FF][/color] love
<
ninia:)

30 მარტი 2011 20:05

 • Не нравится
 • 0
 • Нравится
Информация к комментарию
 • Группа: Guest
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • Публикаций: 0
 • Комментариев: 0
dzalian magari sityvebia:))
<
slim shady

1 ივლისი 2011 20:10

 • Не нравится
 • 0
 • Нравится
Информация к комментарию
 • Группа: Guest
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • Публикаций: 0
 • Комментариев: 0
.dz dz momwonsssss::::::::::*:*:*
<
kristi

3 ივლისი 2012 11:03

 • Не нравится
 • 0
 • Нравится
Информация к комментарию
 • Группа: Guest
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • Публикаций: 0
 • Комментариев: 0
Vgijdebi..)) <3
<
Gio

1 აპრილი 2016 12:48

 • Не нравится
 • 0
 • Нравится
Информация к комментарию
 • Группа: Guest
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • Публикаций: 0
 • Комментариев: 0
Martalia es kaci verapers moedavebi

კომენტარების დამატება

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა ბმულის ჩასმადაცული ბმულების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი
Введите код: *
კოდის განახლება

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^