სტატიები » გვერდი 8 » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
 • Просмотров: 2245
 • Автор: admin
 • Дата: 1 იანვარი 2011
1 იანვარი 2011

ანდრეა ბოჩელ?

Категория: სტატიები

ანდრეა ბოჩელ?
ცხოვრება და შემოქმედება


''მე ვ?ც? მხოლოდ 1 რამ: ღმერთმა ?მ?სთვ?ს დამასაჩუქრა ხმ?თ, რომ ჩემ? გრძნობებ? ს?მღერ?თ გადმოვცე''

ანდრეა ბოჩელ?

''ანდრეა და?ბადა 1958 წლ?ს 22 სექტემბერს ხუთ?ს 10 წუთზე, წონ?თ 3 კ?ლოგრამ? და 600 გრამ?-დედ?ს და მამ?ს გასახარებლად'' -წერ?ა პატარა წ?გნშ?, რომელშ?ც მოთხრობ?ლ?ა ფაქტებ? ანდრეას ბავშვობ?ს შესახებ.ანდეას არ ახსოვს საკუთარ? ცხოვრება მუს?კ?სადმ? ს?ყვარულ?ს გარეშე.ბავშვობა მან პატარა ფერმაშ? გაატარა, სოფელ ტოსკანაშ?.6 წლ?სას ფორტეპ?ანოზე დაკვრა ?სწავლა,შემდგე კ? ფლე?ტაზე და საქსოფონზე.12 წლ?სას უბედურ? შემთხვევ?ს შემდეგ მხედველობა დაკარგა.ანდრეას პ?რველ? კუმ?რებ? ?ყვნენ:დელ მონაკო,ფრანკო კორელ?, ჯ?ლ?.ოპერ?თ გატაცებულ? ანდრეას ერთადერთ? ოცნება ?ყო, რომ გამხდარ?ყო ცნობ?ლ? ტენორ?.მან რამოდენ?მე კონკურს?ც კ? მო?გო.მაგრამ ასაკ?ს მატებასთან ერთად, მ?ს ოცნებებს ''ბზარ? გაუჩნდათ'', საბოლოოდ კ? ?ს პ?რ?სპ?რ დარჩა მწარე რეალობასთან.

1980წელ? -ადრეა პ?ზაშ? გადავ?და საცხოვრებლად, რათა უნ?ვერს?ტეტ? დაამთავრებ?ნა და ადვოკატ?ს დ?პლომ? მ?ეღო. მ?უხედავად ამ?სა, მას ს?ამოვნებდა სხვადასხვა საზოგადო დაღესებულებშ? ს?მღერა, დაკვრა...დროდადრო ?ს ცდ?ლობდა ოცნება რეალობად გადაექც?ა და ოპერ?ს არ?ებს ასრულებდა.მოგვ?ანებ?თ ანდრეამ შე?ტყო, რომ ქალქაშ? მ?ს? კუმ?რ?-ფრანკო კორელ? ჩამოვ?და.მან გებდა და მ?ვ?და ფრანკოსთან. ფრანკოს ძალ?ან მოეწონა ანდრეას ბუნებრ?ვად ლამაზ? ხმა და ახალგაზრდა მომღერალ? მოსწავლედ ა?ყვანა.ანდრეამ ადვოკატობას თავ? დაანება.დ?ლ?თ ?ს სხვადასხვა ბარებშ? უკრავა, ხოლო საღამოს საყვარელ კუმ?რთან მეცად?ნეობდა.

1992წელ? -?ტალ?ელ? როკ ვარსკლავ? Zucchero ეძებდა ტენორს, რათა ჩაეწერა ს?მღერა ''Miserere''-ს დემო ვერს?ა,რომელ?ც ცნობ?ლ ლუჩანო პავაროტს?თან ერთად უნდა შეესრულებ?ნა. კასტ?ნგზე მოვ?და ახლაგაზრდა მამაკაც?, რომელ?ც ბარებშ? მღეროდა და დაანახა ?ქ მყოფთ შესრულებ?ს არაჩვეულებრ?ვ? ტექნ?კა და ლამააზ? ხმა.ანდრეა პავაროტ?ს აჩვენეს. მომღერალ? გაოცნებულ? დარჩა.

1993წელ?-კატერ?ნა ზუგარმა, ლე?ბლ ''ზუგარ?ს'' დერექტორმა,სადღაც მო?სმ?ნა ს?მღერა ''Nessun dorma'' ანდრეას შესრულებ?თ და საბოლოოდ დარწმუნდა რომ მ?ს? ნ?ჭ? ყველამ უნდა და?ნახოს.კატერ?ნამ შესთავაზა ანდრეას, რომ მოსულ?ყო მ?ს სტუდ?აშ? და რომ ჩაეწერათ ს?მღერა სახელ?თ ''ll mare calmo della sera''.

1994წელ?-მ?ს? დებ?უტ? მუს?კალურ ფესტვ?ალზე სან რემოშ? ძალ?ან წარმატებულ? ?ყო.ანდრეამ მ??ღო ყველაზე დ?დ? შეფაება ფესტ?ვალ?ს ?სტორ?აშ?, ნომ?ანაც?აშ? ''ახალ? შემსრულებელ?'' ს?მღერა ''ll mare calmo della sera''-მ ყველა აღაფრთოვანა.?მავე წელს ლუჩანო პავაროტ?მ პ?რადად დაპატ?ჟა ?ს თავ?ს კონცერტზე.ანდრეამ პავაროტ?სთან ერთად ?მღერა.კონცერტშ? ასევე მონაწ?ლეობას ?ღებდნენ ბრა?ან ადამს?,ანდრეაც ვოლვადერ?,ნენს? გუსტაფონ? და ჯორჯ?ა.

1995წელ?-?ს მღეროდა ნ?დერლანდებშ?,ბელგ?აშ?, გერმან?აშ?,ეპანეთშ? და საფრანგეთშ? დუეტშ? ?სეთ მომღერლებთან როგორ?ცაა:ალ? ჯარო,ბრა?ან ფერრ?,როჯერ ხოჯსონ?,ჯონ მა?ზლ?, ასევე ს?მფონ?ურ ორკესტრთან.450 000 ადამ?ან? დაესწრო მ?ს კონცერტს.მეორე ალბომ? ''Bocelli'' მოხვდა ბელგ??ს,ჰოლანდ??ს და გერმან??ს ჩარტებშ?. ალბომმა 6-ჯერ მ??ღო ''პლატ?ნ?ს'' წოდება ბელგ?აშ?,2-ჯერ ?ტალ?აშ?,4 ჯერ გერმან?აშ?. ს?მღერა ''con te partio''-მ ფრანგულ? ჰ?ტ პარად?ს ლ?დერ? ?ყო 6 კვ?რა.ბელგ?აშ? ს?მღერა ?სტორ??ს ყველაზე დ?დ? ჰ?ტ? გახდა, რომელ?ც ჰ?ტ პარად?ს პ?რველ ადგ?ლზე 12 კვ?რა ?ყო.

ანდრეა ბოჩელ?

მესამე დ?სკმა ''Romanza''-მ უდ?დეს? წარმატება ჰპოვა. ს?მღერამ ''Time To Say Today''-მ ჩარტებ?ს პ?რველ ადგ?ლზე მოხვდა და ?ქ 14 კვ?რა გაჩერდა.საფრანგეთშ? ალბომ?ს 1 000 000 ექზემპლარ? გა?ყ?და.ალბომმა ''წლ?ს საუკეთესო ალბომ?ს'' წოდება მ??ღო ნ?დერლანდებშ?,ბელგ?აშ?,შვე?ცარ?აშ? და საფრანგეთშ?.დ?დ? ბრ?ტანეთშ?,სადაც ანდრეას აქამდე არავ?ნ ?ცნობდა, ახალ? ალბომ?ს წყალობ?თ ყველამ გა?ცნო.
როდესაც ?ტალ?აშ? გამოვ?და მეოთხე ალბომ? ''Viaggo Italiano'' , რამოდენ?მე თვეშ? მ?ს? 300 000 ექზემპლარ? გა?ყ?და.ეს ფ?რფ?ტა წარმოადგენს ცნობ?ლ? ოპერ?ს არ?ებ?ს და ?ტალ?ურ? ჰაგნებ?ს შენარევს.

ანდრეა ბოჩელ?

?მ?ს მ?უხედავად, რომ ანდრეას მთავარ? საქმ?ანობა მუს?კაა, მას ბევრ? სხვა გატაცება აქვს.ჯერ კ?დევ ბავშვობაშ?,სკოლ?დან დაბრუნებულ? ცხენებთან ატარებდა დროს.ანდრეას ძალ?ან უყვარს ცხოველებ?.ს?მბრმავეს ხელ? არ შეუშლ?ა მ?სთვს? ?მაშ?,რომ გამხდარ?ყო არაჩვეულებრ?ვ? მხედარ?,ესწავლა ჭადრაკ?ს თამაშ? და ც?გურებზე სრ?ალ?.
Информация к новости
 • Просмотров: 2716
 • Автор: admin
 • Дата: 1 იანვარი 2011
1 იანვარი 2011

კურდღლ?ს 2011 წელ?

Категория: სტატიები

2011 წელ? კურდღ?ს წელ? ?ქნება. 2011 წლ?ს კურდღელ? 2010 წლ?ს ვეფხვს 3 თებერვალს ჩაანაცვლებს ჩ?ნურ? ზოდ?აკ?თ.
უ-ს?ნ?ს მ?ხედვ?თ 2011 წლ?ს კურდღელ? მეტალ?ს ფაზაშ? ?ქნება

მც?რედ? ცნობა უ-ს?ნ?ზე (2011 - მეტალ?ს ფაზა)


Wu Xing (უ-ს?ნ?) ?აპონურ? ფ?ლოსოფ??ს საფუძველ?ა, რომელსაც გამო?ყენებენ მედ?ც?ნაშ?, ფენ შუ?შ?,
ასტროლოგ?აშ?, ნუმერალოგ?აშ?, მ?წათმოქმედებაშ?, საბრძოლო ხელოვნებაშ?, სტატეგ?ულ დაგეგმარებაშ?, მუს?კაშ?...

ხე | ცეცხლ? | მ?წა | მეტალ? | წყალ?


კურდღლ?ს 2011 წელ?


5 ფაზა არსებობს, სტ?ქ?ა, მოქმედება
ამ წრებრუნვ?თ და მ?ზნ?თ:

ურთ?ერთწარმოქმნა:
ხე ასაზრდოებს ცეცხლს
ცეცხლ? წარმოქმნ?ს დედამ?წას/მ?წას (ვულკანურად)
დედამ?წა გამომუშავებს მეტალს
მეტალ? აკონდენს?რებს წყალს
წყალ? კვებავს ხეს

ურთ?ერთშთანთქმა:
ასევე ხე შთანთქავს წყალს
წყალ? ჟანგავს მეტალს/ლ?თონს
ლ?თონ? დედამ?წ?ს წ?აღშ?ა
მ?წა ახშობს ცეცხლს
ცეცხლ? წვავს ხეს


კურდღ?ს წლებ? ?ყო: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 და 2011...

აქედან მეტალ?ს ფაზა ?ყო: 1951 (2011)
ამ წლ?ს ბაჭ?ა უფრო აქტ?ურ?ა ბ?ზნესშ? თუ რომანტ?ულ ურთ?ერთობებშ?
მეტალ?ს ს?მტკ?ცე ხალხს უფრო შემართებულს, ამბ?ც?ურს და თვ?თკმაყოფ?ლს ხდ?ს


წყლ?ს ფაზა: 1903, 1963 - ყველანა?რად ცდ?ლობენ წყალ?ვ?თ აუარონ გვერდ? კონფლ?ქტს
ხ?ს ფაზა: 1915, 1975 - მათ? უმთავრეს? ამოცანაა დაეხმარონ სხვებს, გაამხ?არულონ და გააბედნ?ერონ
ცეცხლ?ს ფაზა: 1927, 1975 - ნაპერწკალ? დაემატა მათ პ?როვნებას, ეძებენ ახალ თავგადასავლებს, თუმცა უფრო გაღ?ზ?ანებულებ? არ?ან
მ?წ?ს ფაზა: 1939, 1999 - რეალ?სტებ?, გულღ?ა პ?როვნებებ?, ?სწრაფ?ან სახლ?სკენ და მატერ?ალურ? კეთ?ლდღეობ?სთვ?ს

ზოგადად კურდღ?ს დასახას?ათებლად ეს ყოველ? ფაზა ყურადღებამ?საქცევ?ა

კურდღლ?ს 2011 წელ?


კურდღ?ს წლ?ს - ჩ?ნურ? ზოდ?აქ?ს დახას?ათება, გავლენაკურდღელ? ჩ?ნურ? ზოდ?აქ?ს მე-4 ნ?შან?ა (12 ცხოველურ? ნ?შნ?დან)
კურდღელ? ?ღბლ?ანობ?ს ნ?შან?ა

კურდღ?ს წელშ? დაბადებულებ? კომუნ?კაბელურ? და მეგობრულ? პ?როვნებებ? არ?ან.
თუმცა ასევე სჭ?რდებათ მათ? კუთვნ?ლ? მყუდრო ადგ?ლ? (სორო)

ჩ?ნურ? ტრად?ც??ს მ?ხედვ?თ კურდღელს მოაქვს მშვ?დ? წელ?. ეს არ?ს მოლაპარაკებებ?ს დრო, არანა?რ? კომფლ?ქტ?.
კურდღლ?ს წელ? ტრად?ც?ულად ასოც?რდება ოჯახურ ს?მყუდროვესთან, ფოკუს?რება სახლზე, ოჯახზე, უსაფრთხოებაზე,
მეგობრულ გარემოზე და ცხოვრებ?ს მშვ?დ სტ?ლზე


კურდღ?ს წელ?, რადგან ოჯახურ? ?დ?ლ??ს წელ?ა ეს საუკეთესო პერ?ოდ?ა ოჯახ?ს შესაქმნელად და მ?ს გასაფართოვებლად
2011 წელ?, როგორც კურდღლ?ს წელ? ნამდვ?ლ? საჩუქარ?ა პატარა ბავშვებ?სთვ?ს. მთელ? ყურადღება მათ მოფერებას დაეთმობა,
შესაძლოა ზედმეტადაც კ? გაანებ?ვრონ. მოზარდებ? კ? ძალ?ან ემოც?ურებ? გახდებ?ან, აუც?ლებელ?ა კარგ? დამოკ?დებულება მშობელ დედასთან

შესაძლოა მც?რე დეპრეს?ულობა კურდღ?ს წელშ?, მაგრამ დაეყრდენ?თ ოჯახ?ს წევრებს და მეგობრებს

კურდღლ?ს წელ?წადშ? დაბადებულებ?ს აღწერა


კურდღლ?ს წელშ? დაბადებულებ? არჩევენ კარ?ერას და პ?რად ცხოვრებას და ორ?ვეგან საოცრად მოსწრებულებ? არ?ან,
თუმცა კ? პ?რად ცხოვრებას მეტად აფასებენ: საოცრად გასცემენ ს?ყვარულს და ს?თბოს
მოჭარბებულად გამოხატავენ თავ?ანთ ემოც?ას შემოქმედებაშ?

კურდღლ?ს აღწერა ასე შე?ძლება: მშვ?დ?, ნაზ?, ბრძენ?, თავაზ?ან?, საოცრად მ?ზანდასახულ? და მოდურ?
მუდამ ცდ?ლობს ყოველ?ვე საუკეთესო მო?პოვოს მ?ს? ოჯახ?სთვ?ს

ხას?ათ?ს ნ?შნებ?: ქარ?ზმატულ?, დაფ?ქრებულ?, სტაბ?ლურ?. ხშ?რად დამოკ?დებულნ? არ?ან თავ?ანთ ახლო მეგობრებზე
თუ ბ?ზნეს პარტნ?ორებზე. ადვ?ლად შედ?ან კონტაქტშ? და გულღ?ა პ?როვნებებ? არ?ან.

არ?ან კარგ? მოჭადრაკეებ? - სტრატეგ?ულ წ?ნსვლას უთავსებენ ს?ამოვნებას
ასევე კარგ? მასწავლებლებ?, კონსულტანტებ?. არ?ან რომანტ?ულებ? და ერთგულებ?.
თუკ? მო?წყვეს მც?რე კერა, მას ?სე გააღვ?ვებენ, რომ არასდროს დატოვებენ.
საოცრად გრძნობენ საფრთხეს და საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? თავსაც დროულად უშველ?ს და გარშემომყოფთაც

საერთო ცნობებ?


2011 წელ? უფრო მშვ?დ? ?ქნება, ვ?დრე 2010 - ვეფხვ?ს წელ?

ამ წელ?წადშ? მსოფლ?ო ქვეყნებ? უფრო საკუთარ? ერ?ს ნ?ჭ?ს გამოხატვას შეეცდებ?ან ვ?დრე ერთმანეთთან ბრძოლას,
ახალ? ხელოვნებ?ს ტალღა ?გეგმება და შემოქმედებ?თ? ბ?ზნეს?ს განვ?თარება

კურდღელ? კარგად მეგობრობს ცხვართან, ძაღლთან და ღორთად (ამ წლებშ? დაბადებულებთან)

ფერ?: თეთრ?, მწვანე
ქვებ?: კრ?სტალებ?, მარგალ?ტ?, ზურმუხტ?
თავშესაქცევ?: წ?გნებ?, კულ?ნარ?ა, ბაღ?ს მოვლა, ლაშქრობა, მეგობრებთან ჭორაობა


?ხ?ლეთ სრულ? მ?მოხ?ლვა: usbridalguide.com/special/chine...opes/Rabbit.htm

გ?სურვებთ თქვენ და თქვენს ოჯახს ბედნ?რებას, ჯანმრთელობას და ს?მყუდროვეს - რასაც ბაჭ?ა გვპ?რდება


2010 - ვეფხვ?ს წელ? > 2011 - კურდღლ?ს (კატ?ს) წელ? > 2012 დრაკონ?ს წელ?


ამჟამად კ? თებერვლამდე მ?მდ?ნარე ვეფხვ?ს წელ?ა. გახსოვდეთ, რომ კურდღელ? ძალზედ მეგობრულ?ა,
ვეფხვ? კ? ფ?ხც? და პატ?ვ?სცემ?თა და მოწ?წებ?თ მოპყრობას ?თხოვს. ამ?ტომაც ჯერ ნუ გამოვემშვ?დობებ?თ მას

კურდღლ?ს 2011 წელ?


კურდღლ?ს წელ? კ? ხშ?რად კატ?ს წლად მო?ხსენ?ებოდა. რადგან ვ?ეტნამურ კალენდარშ? კურდღელ? კატ?თ ჩაანაცვლეს,
ამ?ტომაც შესაძლოა გა?გონოთ "კატ?ს წელშ? დავ?ბადე" რეალურად - ტრად?ც?ულ? კალენდრ?თ კ? მას კურდღლ?ს წელ? შეესაბამება

კურდღლ?ს 2011 წელ?

Информация к новости
 • Просмотров: 2265
 • Автор: admin
 • Дата: 1 იანვარი 2011
1 იანვარი 2011

ოთარ ნემსაძე - ჯეოსტარ? 2010

Категория: სტატიები

ოთარ ნემსაძე - ჯეოსტარ? 2010


მაყურებელს ბოლო წუთამდე შეეძლო თავ?ს რჩეულ?სთვ?ს ხმ?ს მ?ცემა. საბოლოოდ ორ ფ?ნალ?სტს,
სოფო გელოვანსა და ოთარ ნემსაძეს შორ?ს, ძლ?ერ? სქეს?ს წარმომადგენელმა ?მარჯვა.

ჯეოსტარ?ს ფ?ნალშ? ორ?ვე მონაწ?ლემ 3-ჯერ ?მღერა. მათ შემდეგნა?რ? დავალებებ? ჰქონდათ:
1 უცხოურ? ს?მღერა, 1 ქართულ? და 1 კვარტეტშ? ს?მღერა სხვა ჯეოსტარელებთან ერთად. მთელ? შოუს განმავლობაშ?,
მღელვარება საოცრად დ?დ? ?ყო, ხოლო ბოლოსკენ კ? ნერვ?ულობამ პ?კს მ?აღწ?ა.
შოუს დასასრულს დუტა სხ?რტლაძემ, ჯეოსელ?ს დამაარსებელ? ოსმან თურმან? მო?ხმო, რომელთანაც ერთად ახალ? ჯეოსტარ? გამოაცხადა -
ოთო ნემსაძე!!! ოთარს ხმებ?ს 66,4 % ერგო, ხოლო სოფო გელოვანს კ? 33,6%.
რაც შეეხება პრ?ზებს:

ტრად?ც?ულად, წელსაც გამოვლ?ნდა ფორტუნას ფავორ?ტ?, რომელ?ც ამჯერად ?ნდ?რა ჯგერნა?ა გახდა!
ამას გარდა თ? ბ? ს? ბანკს გადაწყვეტ?ლ? ჰქონდა, რომ სა?ტზე თავად ჩაეტარებ?ნა გამოკ?თხვა თუ ვ?ნ ?ქნებოდა, ოთოსა და სოფოს შორ?ს
ფავორ?ტ? და ვ?ს მ?სცემდა ყველაზე მეტ ხმას მსმენელ?. ვ?ნა?დან და რადგანაც, სმართ?ს ფავორ?ტ? სოფო გელოვან? ?ყო, მათ ყოველგვარ?
გამოკ?თხვ?ს გარეშე დაასახელეს გამარჯვებულ? და პ?რდაპ?რ ეთერშ? თავად სმართ?მ მ?ლ?ონ? სმართ ქულა სოფო გელოვანს გადასცა.

ამას გარდა სმართ კლუბ?ს ოფ?ც?ალურ გვერდზე ტარდებოდა გამოკ?თხვა სახელად: ''გამოავლ?ნე შენ? ჯეოსტარ? Smart Club'შ?''. ამ კონკურსშ? გამარჯვება Like-ებ?ს დაგროვებაზე ?ყო დამოკ?დებულ? და ამჯერად ზურა მოს?ავამ ?მარჯვა, რომელსაც 2 საგზურ? გადაეცა რომშ? წასასვლელად.

ოთარ ნემსაძე - ჯეოსტარ? 2010


ჯეოსტარ?ს 14-ვე მონაწ?ლეს ჯეოსელმა ბლექბერებ? გადასცა. მამაკაცებს შავ? ფერ?ს, ხოლო ქალბატონებს კ? თეთრ?.
დაბოლოს, რაც მთავარ?ა ჯეოსტარ? 2010-?ს ოთო ნემსაძ?ს ჯ?ლდოებ?:

1. 25,000 ლარ?, რომელ?ც მთლ?ანად მოხმარდება მ?ს? ალბომ?ს ჩაწერას.
2. ახალთახალ? ავტომანქანა.
და რათქმაუნდა 1-ლ? ადგ?ლ?ს თას?, წარწერ?თ ''ჯეოსტარ? 2010.''
Информация к новости
 • Просмотров: 3318
 • Автор: admin
 • Дата: 25 დეკემბერი 2010
25 დეკემბერი 2010

NextGEN Gallery

Категория: სტატიები / tutorials

სახელ?: NextGEN Gallery
ვერს?ა: 0.81
ბოლო განახლება: 2008-2-4
ვორდპრეს?ს ვერს?ა: 2.1.3 ან უფრო ახალ?
აღწერა: ეს არ?ს ყველაზე მძლავრ? და მრავალფუნქც?ურ? პლაგ?ნ? სურათებ?ს გალერე?ს გასაკეთებლად. თქვენ შეგ?ძლ?ათ შექმნათსლა?დ შოუებ?, გალერეებ?, ალბომებ? და ა.შ.
?ნსტალაც?ა: ატვ?რთეთ ფა?ლებ? wp-content/plugins/nggallery და გაააქტ?ურეთ პლაგ?ნ?. ვრცლად

გადაწერა

Информация к новости
 • Просмотров: 3199
 • Автор: admin
 • Дата: 11 დეკემბერი 2010
11 დეკემბერი 2010

Marcus Miller [ბ?ოგრაფ?ა / სტატ?ა]

Категория: სტატიები

Marcus Miller [ბ?ოგრაფ?ა / სტატ?ა]


ვ?ლ?ამ ჰენრ? მარკუს მ?ლერ? და?ბადა 1959 წლ?ს 15 ?ვნ?სს ბრუკლ?ნ?, ნ?უ-?ორკ?, ამერ?კაშ?. მუს?კ?ს თავდაპ?რველ? თეორ?ა, პრაქტ?კა და გაკვეთ?ლებ? მ??ღო ორღან?სტ? და საეკლეს?ო გუნდ?ს დ?რექტორ? მამ?სგან. მარკუს?ს პ?რველ? მუს?კალურ? ?ნსტრუმენტ? რომელზეც ?ს უკრავდა ?ყო ფლე?ტა. რაღაც დრო?ს შემდეგ, ჯერ კ?დევ სკოლაშ?, და?წყო ს?-ბემოლ კლარნეტ?ს შესწავლა. სკოლ?ს შემდეგ კ? ?ს შედ?ს მუს?კ?ს და ხელოვნებ?ს უმაღლეს სასწავლებელშ?, კლარნეტ?ს კლასშ?. თავდაპ?რველად ბას-გ?ტარას მან ხელ? მოჰკ?და 13 წლ?ს ასაკშ?, როცა ?ს უკრავდა ადგ?ლობრ?ვ ფანკ-ჯგუფებშ?. მარკუს? ყოველთვ?ს ავლებდა პარალელს ბას-გ?ტარასთან, ?მ ცოდნ?ს გამოყენებ?თ რომელ?ც მას კლარნეტ?ს დაკვრ?სას ჰქონდა. პ?რველ? ნაშრომ? როგორც ბას?სტ?ს, მან კოლეჯშ? სწავლ?ს დროს ჩაწერა. ამ?ს შემდეგ მან რაღაც დრო?თ მ?ატოვა კლარნეტზე დაკვრა, თუმცა ?ს ამ საქმ?ანობას 7 წლ?ს შემდეგ მ?უბრუნდა. ზუსტად მუს?კ?ს შესწავლ?ს წლებშ? ?ს გაეცნო ?სეთ ადამ?ანებს, როგორებ?ც არ?ან : მა?ლს დევ?ს?, დევ?დ სენბორნ?, ჯორჯ ბენსონ?, ლუთერ ვანდროს?… 1981 წელს ?ს გახდა მა?ლს დევ?ს?ს ჯგუფ?ს წევრ? და ორ? წელ? გაატარა ტურნეებშ?. რაღაც დრო?ს შემდეგ მ?ლერმა და?წყო სხვა მუს?კოსებ?ს პროდ?უს?რება. მ?ს? პ?რველ? სერ?ოზულ? ნაშრომ? ?ყო დევ?დ სენბორნ?ს ალბომ? Voyeur, რომელმაც მ??ღო გრემ?. მარკუს მ?ლერ? და დევ?დ სენბორნ? ამ?ს შემდეგ კ?დევ მუშაობდნენ ერთად და მათ შექმნეს კ?დევ რამოდენ?მე კარგ? ალბომ?, ერთ-ერთ?ა Inside, რომელმაც ასევე მ??ღო გრემ? – 2000 წელს. მარკუს მ?ლერს და მა?ლს დევ?სს აქვთ ბევრ? ცნობ?ლ? კომპოზ?ც?ა და ალბომ? შექმნ?ლ?, ჩაწერ?ლ?, მაგალ?თად : TuTu რომელ?ც ერთად დაწერეს, The Man With The Horn, We Want Miles, Star People, Music From Siesta, Amandla, ასევე ჯაკო პასტორ?უს?ს გარდაცვალებ?ს შემდეგ Mr.Pastorius… მარკუს მ?ლერ? უკრავს : Jazz, Jazz Fusion, R&B, Rock, Funk… ?მ?ს გარდა რომ ?ს უკრავს ბას-გ?ტარაზე, მარკუს მ?ლერ? ასევე არ?ს ბენდ?ს ლ?დერ?, კომპოზ?ტორ?, პროდ?უსერ?, კარგადაც მღერ?ს, უკრავს საქსაფონზე, კლარნეტზე, ბას-კლარნეტზე, პ?ანოზე, ელექტრო პ?ანოზე, ორღანზე, ს?ნთეზატორზე, აკუსტ?კურ და ელექტრო გ?ტარაზე… მან დ?დ? კვალ? დატოვა ”სლეპ?ს” განვ?თარებაშ?. მარკუს მ?ლერ? დღესდღე?სობ?თ არ?ს (ერთ-ერთ?) საუკეთესო მუს?კოს? და ბას-გ?ტარ?სტ? მსოფლ?ოშ?.

Marcus Miller [ბ?ოგრაფ?ა / სტატ?ა]
Информация к новости
 • Просмотров: 3448
 • Автор: admin
 • Дата: 21 ნოემბერი 2010
21 ნოემბერი 2010

John Coltrane ბ?ოგრაფ?ა

Категория: სტატიები

John Coltrane ბ?ოგრაფ?ა


და?ბადა 1926 წლ?ს 23 სექტემბერს – გარდა?ცვალა 1967 წლ?ს 7?ვლ?სს.

ერთ-ერთ? უდ?დეს? ჯაზმენ? XX საუკუნ?ს მეორე ნახევრ?სა და მთელ? ჯაზ?ს ?სტორ??სა,ტენორ და სოპრანო საქსოფონ?ს ოსტატ?.ჩარლ? პარკერთან,დ?უკ ელ?ნგტონთან,მა?ლს დევ?სთან ერთად ერთ-ერთ გავნელ?ან მუს?კოსად ?თვლება.მან გავლენა ?ქონ?ა როგორც თანამედროვე ჯაზმენებზე,ასევე ?მპროვ?ზაც??ს სკოლაზე.
ჯონ კოლტრე?ნ? ?გ?ვე “მეს?ა”,როგორც მას უწოდებენ და?ბადა მუს?კალურ ოჯახშ?.მან 13 წლ?დან და?წყო ორკესტრებშ? დაკვრა,თავ?დან კლარნეტზე და ალტჰორნზე უკრავდა,შემდეგ ალტ-საქსოფონ?.1947 წელს “King Kolax Band”-შ? ყოფნ?სას კ? პ?რველად ხელშ? ა?ღო ტენორ-საქსოფონ?.


40-?ან წლებშ? კოლტრე?ნ? რჩებოდა უცნობ მუს?კოსად და სხვადასხვა ორკესტრებშ? უკრავდა.1954 წელს ?ს მა?ლს დევ?სთან ერთად ?წერება.როდესაც მან დევ?ს?სგან წასვლა გადაწყვ?ტა,მა?ლსმა სტუდ?ასთან დადებულ? კონტრაქტ?ს თანახმად მოასწრო და ჯონთან ერთად ჩაწერა ალბომებ?:”Relaxin”,”Cookin” და “Steamin”.დევ?სთან მუშაობ?ს დროს კოლტრე?ნს და მა?ლსს ხშ?რ? დავა ქონდათ,რადგან კოლტრე?ნ? ძლ?ერ დამოკ?დებულ? გახდა ჰერო?ნზე ამ?ს გამო დევ?სმა ?გ? რამდენჯერმე გააგდო კ?დეც მაგრამ შემდეგ უკან დააბრუნა შემადგენლობაშ?.1959 წელს კ? კოლტრე?ნმა დაანება თავ? ნარკოტ?კებს და კვლავ დაუბრუნდა დევ?სს,სწორედ ამ წელს ჩაწერეს მათ გენ?ალურ? ალბომ? “Kind Of Blue”.
50?ან? წლებ?ს ბოლოს 60-?ანებ?ს დასაწყ?სშ? კოლტრე?ნ? ქმნ?ს ალბომებს რომელ?ც ავლენს მ?ს შემოქმედებას.ამ წლებშ? ?ს ჯაზ?სთვ?ს უმნ?სვნელოვანეს ალბომებს ქმნ?ს: “A Love Supreme”,”Coltrane Jazz”,”Giant Steps”.1957 წელს კ? ?გ? თავ?ს პ?რველ სოლო ალბომს წერს “Coltrane”.
1960 წელს მეს?ა ქმნ?ს საკუთარ კვარტეტს,შემადგენლობა ასეთ?ა: პ?ან?სტ? მაკო? ტა?ნერ?,ბას?სტ? ჯ?მ? გერ?სონ? და დასრტყამებზე ელვ?ნ ჯონს?.
1962 წელს კოლტრე?ნმა კონტრაქტ? დადო ლე?ბლთან Impulse!.პროდ?უსერ ბობ ტ?ლესთან მუშაობ?სას მან უამრავ? ჩანაწერ? გააკეთა.ამ რაოდენობ?ს ერთად გამოცემ?ს საშუალება ფ?რმას არ ქონდა,სამაგ?ეროდ ალბომებ? მუს?კოს?ს გარდაცვალებ?ს შემდეგაც გამოდ?ოდა.ჯაზმენმა თავ?ს? რელ?გ?ურ? მ?დგომა ჯაზთან კარგად გამოხატა 1965 წლ?ს ალბომშ? “A Love Supreme”,რომელმაც გრემ?ს ორ? ნომ?ნაც?ა და?მსახურ?,ხოლო მუს?კოს?ს ნამუშევრებს შორ?ს ?ს ყველაზე გაყ?დვად?ა.

მ?ს ს?ცოცხლეშ? ბოლო ალბომ? “Exspressions” 1967 წელს გამოვ?და გარდაცვალებამდე ცოტახნ?თ ადრე.მეს?ა მოულოდნელად გარდა?ცვალა 40 წლ?ს ასაკშ? ღვ?ძლ?ს კ?ბოთ?.მ?ს დასაფლავებაზე უკრავდნენ ორნეტ კოლმან? და ალბერტ ა?ლერ?.

P.s. რომ არა კ?ბო ?გ? უფრო მეტს გააკეთებდა ჯაზ?სთვ?ს ! მოკლე ხანშ? გენ?ალურ? ნამუშევრებ? დაუტოვა კაცობრ?ობას!
Информация к новости
 • Просмотров: 3325
 • Автор: admin
 • Дата: 21 ნოემბერი 2010
21 ნოემბერი 2010

Charlie Chaplin

Категория: სტატიები

Charlie Chaplin


სრულ?ადშ? ?ხ?ლავთ ჩარლ? ჩაპლ?ნ?ს მოკლე ბ?ოგრაფ?ას, ფ?ლმოგრაფ??ს ლ?სტს და წერ?ლს, რომელ?ც თავ?ს ქალ?შვ?ლს მ?წერა...
Информация к новости
 • Просмотров: 4228
 • Автор: admin
 • Дата: 9 ნოემბერი 2010
9 ნოემბერი 2010

Google უფასო ?ნტერნეტს სთავაზობს ხალხს

Категория: სტატიები

კომპან?ა Google თავ?ს თაყვან?სმცემლებს დღ?თ?დღე საუკეთესო სერვ?სებს სთავაზობს, ერთერთ? ასეთ? ს?ახლე არ?ს უფასო ?ნტერნეტ?, ეგაა რომ ყველას ეს ს?ამოვნება არ ერგება :-) მ?ნ?მუმ უფასო ?ნტერნეტ?ს მ?საღებად თქვენ უნდა ცხოვრობდეთ აშშ-შ? ქალაქ Mountain View-შ?. ეს ქალაქ? განთავსებულ?ა კალ?ფორნ??ს შტატშ? და სწორედ ამ ქალაქშ?ა განთავსებულ? საყვარელ? კომპან??ს სათაო ოფ?ს?. მოკლედ მაგრა გაუმართლა ამ ქალაქ?ს მოსახლეობას.

Google თავ?ს ქალაქშ? საკმაოდ დ?დ? ხნ?ს განმავლობაშ? ამონტაჟებდა უმავთულო Wi-Fi ქსელებ?ს დაშვებ?ს წერტ?ლებს და ა?, როგორც ?ქნა ჩა?რთო 380 წერტ?ლ?სგან შემდგარ? ქსელ?. ქალაქ Mountain View-შ? ცხოვრობს სულ რაღაც 70 ათას? მოსახლე, ნებ?სმ?ერს შეუძლ?ა მ??ღოს Google-ს ექაუნთ? და უფასოდ ჩაერთოს ქსელშ?. ?ნტერნეტ?ს ქსელ?ს ს?ჩქარე ამ ეტაპზე არ?ს 1 მეგაბ?ტ?, მაგრამ Google -ს წარმომადგენლებ? აცხადებენ რომ მაღალ? ?ნტერეს?ს შემთხვევაშ? ამ ს?ჩქარეს 8 მეგაბ?ტამდე გაზრდ?ან.

სხვათაშორ?ს აღსან?შნ?ა ერთ? გარემოება, ამ პატარა ქალაქშ? არ?ს განთავსებულ? არანაკლებად ცნობ?ლ? კომპან?ებ?ს ოფ?სებ?, მაგალ?თად: Mozilla Foundation, Microsoft, Intuit, SGI და სხვა, მაგრამ არცერთმა ასეთ? ს?კეთე ქალაქს არ აჩუქა. შეგახსენებთ რომ ასეთ?ვე პროექტ? წარდგენ?ლ?ა ქალაქ სან-ფრანც?სკოშ?, მაგრამ გასაგებ?ა რომ ეს უკანასკნელ? უფრო დ?დ? ქალაქ?ა, თან აქ Google-ზე მეტად ამ ქალაქ?ს ქსელ?ს განვ?თარებაშ? უდ?დეს? ხარჯ? გაწ?ა კომპან?ა EarthLink-მა. პატარა ქალაქ? Mountain View-? კ? სრულად Google-ს მ?ღწევაა.
Информация к новости
 • Просмотров: 3478
 • Автор: admin
 • Дата: 8 ნოემბერი 2010
8 ნოემბერი 2010

კონსტანტ?ნე გამსახურდ?ა (1891–1975)

Категория: სტატიები

კონსტანტ?ნე გამსახურდ?ა (1891–1975)


„მე დავ?ბადე მსოფლ?ოს უმც?რეს და უმოკლეს მდ?ნარ?ს პ?რას. მას ჰქვ?ა სახელად ზანა. მე მომ?ხდა რამდენ?მე უნ?ვერს?ტეტშ? სწავლა - ლენ?ნგრადშ?, კენ?გსბერგშ?, ლა?პც?გშ?, მ?უნხენშ?, პარ?ზშ?, ბოლოს ბერლ?ნშ?. ყველგან და ყოველთვ?ს მე მ?ხდებოდა გაჯ?ბრება გერმანელებთან, ებრაელებთან, პოლონელებთან, ამერ?კელებთან და ფრანგებთან. არავ?ს ვუმხელდ?, მაგრამ ჩემს თავს ვეუბნებოდ?: „შენ ჰე?, მსოფლ?ოს უმც?რეს მდ?ნარ?ს პ?რად შობ?ლო ბ?ჭო, არ გაჯობონ დ?დ? მდ?ნარეებ?ს პ?რად დაბადებულთა“ - ასე განაცხადა მწერალმა 70 წლ?ს ?უბ?ლეზე.

მ?ს პ?როვნებად ჩამოყალ?ბებაზე დ?დ? კვალ? დაუტოვებ?ა რამდენ?მე მოვლენას. ექვს? წლ?სას მამა უბელო ცხენზე შეაგდებდა და მათრახს გადაუჭერდა ხოლმე, ვაჟკაცობას აჩვევდა. პატარობ?სას ფეხშ?შველმა დედამ გელათშ? წა?ყვანა. გაოცებულ? შეჰყურებდა ბავშვ? ტაძარს, დავ?თ?ს ფრესკას. ასე გა?ცნო თავ?ს? ეპოპე?ს „დავ?თ აღმაშენებლ?ს“ მთავარ? გმ?რ?. ასევე პორტრეტ?დან გა?ცნო ?ლ?ა ჭავჭავაძე. თუმცა ბევრს ეცადა, ცოცხალ? ვერ ნახა. მ?ს? მკვლელეობა რომ შე?ტყო, ფ?ც? დადო, მთელ? ს?ცოცხლე ებრძოლა ?ლ?ას მკვლელებ?ს წ?ნააღმდეგ.

პ?რველ? ლექს? 1909 წელს გამოაქვეყნა, კ. აბაშ?სპ?რელ?ს ფსევდონ?მ?თ. ქუთა?ს?ს სათავადაზნაურო გ?მნაზ??ს კურსდამთავრებულ?, 1911-შ? ევროპაშ? გაემგზავრა, ?ქ გაეცნო მოდერნ?სტულ? სკოლებ?ს ნა?რსახეობას და მათ? შემოქმედებ?თ? პრ?ნც?პებ? გა?ზ?არა. გერმან?აშ? მყოფმა ორ? ნოველა გამოაქვეყნა: „ფოტოგრაფ?“ და „ნაპოლეონ?“. შემდეგ დედ?ს გარდაცვალებამ „დამსხვერულ? ჩონგურ?“ დააწერ?ნა. საავადმყოფოშ? მომაკვდავ ძმას ედგა თავზე და ?მ საშ?ნელ ღამეს დაწერა „ზარებ? გრ?გალშ?“.
„ვწუხვარ, მწერლობა პროფეს?ად რომ გადამექცა. ერთადერთ კარ?ერაზე ვოცნებობდ? მთელ? ს?ჭაბუკე, ეს ?ყო სამხედრო. 1918-19 წლებშ? უნ?ვერს?ტეტ? მ?ნდოდა დამეგდო და პრუს??ს გენშტაბ?ს აკადემ?ა დამესრულებ?ნა.“ - აღ?არებს 1933 წელს დაწერ?ლ ესეშ?.

1919 წელს ბერლ?ნ?ს უნ?ვერს?ტეტ?დან ფ?ლოსოფ??ს დოქტორ?ს ხარ?სხ?თ დაბრუნდა და აქტ?ურად ჩაება ლ?ტერატურულ და საზოგადოებრ?ვ ცხოვრებაშ?. დააარსა ჟურნალ? „პრომეთე“, გაზეთ? „საქართველოს სამრეკლო“, ჟურნალ? „?ლ?ონ?“, ხელმძღვანელობდა მწერალთა აკადემ?ურ კავშ?რს. „რაც 16 წლ?ს გავხდ?, სულ სტამბებშ? დავდ?ვარ. მე შემოვ?ღე პ?რველად 1917 წელს ჟურნალ „პრომეთეშ?“ სტამბ?ს მუშებ?ს სახელ?სა და გვარ?ს გარეკანზე მოხსენ?ება. წ?გნს რომ დავბეჭდავ, უთუოდ პურ? უნდა ვჭამო მათთან.“ - წერდა გამსახურდ?ა.

კონსტანტ?ნე გამსახურდ?ამ ახალგაზრდობ?დანვე მ??პყრო ყურადღება როგორც თავ?სებურმა, მოუსვენარ? ხას?ათ?ს ადამ?ანმა. მ?ს? საზოგადოებრ?ვ? აქტ?ვობა გულგრ?ლს არავ?ს ტოვებდა, ?ცვამდა ჩოხას და ამკვ?დრებდა ევროპულ ესთეტ?კას, გერმანელ ფ?ლოსოფოსებს ჩაჰკ?რკ?ტებდა და ხევსურეთშ? შემორჩენ?ლ ს?ტყვებს აგროვებდა.
34 წლ?სამ დაწერა „დ?ონ?სოს ღ?მ?ლ?“, ეს ?ყო რეალ?ზმ?სა და მოდერნ?ზმ?ს გზაჯვარედ?ნზე მდგარ? მწერლ?ს პ?რველ? რომან?. მეორე რომან?, ტრ?ლოგ?ა „მთვარ?ს მოტაცება“ 10-11 წლ?ს შემდეგ გამოაქვეყნა. თემა თანამედროვე ?ყო, პრობლემატ?კა ნაცნობ?, მაგრამ თარაშ ემხვარ? თუ არზაყან ზვამბა?ა, წ?თელ? კომკავშ?რ? თუ თამარ მეფე, კოლექტ?ვ?ზაც?ა თუ ?სტორ?ულ? საქართველო - ამ კ?თხვებზე მარტ?ვ? პასუხ? არ გაუც?ა. როგორც საბჭოთა ეპოქ?ს ბევრ? მწერალ?, გამსახურდ?აც ცდ?ლობდა კე?სრ?სათვ?ს კე?სრ?სა მ?ეცა და ღმერთ?სთვ?ს ღმრთ?სა გადაეხადა. 1937 წელს ჟურნალ „მნათობშ?“ და?ბეჭდა რომან „ბელად?ს“ პ?რველ? ნაწ?ლ?. შემდეგ ეს ნაწარმოებ? აღარ გაუგრძელებ?ა.

სამწერლო დ?დება და სახალხო აღ?არება ?სტორ?ულმა რომანებმა მოუტანა. მწერლ?ს ნ?ჭ? და ფანტაზ?ა განსაკუთრებულ? ს?ლაღ?თ 1939 წელს დაწერ?ლ „დ?დოსტატ?ს კონსტანტ?ნეს მარჯვენშ?“ გამოვლ?ნდა. მწ?რ? ?სტორ?ულ? ცნობებ?ს მ?უხედავად გამსახურდ?ამ ს?სხლსავსე პერსონაჟებ? შექმნა და ერთ?ან? საქართველოსთვ?ს ბრძოლ?ს ?დეა გააცოცხლა. მკ?თხველმა ადვ?ლად აუღო ალღო მწერლ?ს ენასა და ქარაგმულ სტ?ლს. დ?დ ?მპერ?ასთან შეჭ?დებულ პატარა საქართველოშ? თანამედროვეობა ?ლანდებოდა.

ასე მ?აჩნდა: „პოეტურ? შედევრებ?ს ფრაგმენტებ?ს თარგმნა დ?აღაც სასარგებლოა, მაგრამ დ?დ? ქმნ?ლებ?ს მთლ?ანად თარგმნა ერთგვარ? თვ?თმკვლელობაა მწერლ?სათვ?ს.“ თარგმნასაც მოჰკ?და ხელ? - გოეთეს „ახალგაზრდა ვერთერ?ს ვნებან?“, დანტეს „ღვთაებრ?ვ? კომედ?ა“ (I ნაწ?ლ? - „ჯოჯოხეთ?“ კ. ჭ?ჭ?ნაძესთან ერთად), რემარკ?ს „დასავლეთ?ს ფრონტ? უცვლელ?ა“ და სხვა.

„კამეჩ?ს ენერგ?ა სჭ?რდება მწერალს. ამ სათუთ? კალმ?დან ქაღალდზე გადატან?ლ? წნევ?ს გაზომვა რომ მოხერხდეს, ალბათ რამდენ?მე ათას? ცხენ?ს ძალა გამოვა.“ მართლაც, 20 წელ? მოანდომა და 1962 წელს დაამთავრა ?სტორ?ულ? რომან? „დავ?თ აღმაშენებელ?“, რომელ?ც ოთხ წ?გნს მო?ცავს. ამ რომან?სათვ?ს 1965 წელს ერთ-ერთ პ?რველს მ?ენ?ჭა რუსთაველ?ს პრემ?ა. ?ს თამაშ?თა და ბრძოლ?თ წერდა თავ?ს? გმ?რებ?ს თამაშ?სა და ბრძოლ?ს ამბავს. ბრძოლა და თამაშ? ცხოვრებაშ?ც არ დაჰკლებ?ა.

XX საუკუნ?ს საბჭოეთ?ს ყველაზე მძ?მე პერ?ოდშ? მოუწ?ა მოღვაწეობა. ერთხელ დააპატ?მრეს კ?დეც, 1931 წელს მწერალთა ფედერაც??დან გამორ?ცხეს როგორც რეაქც?ონერ?, შოვ?ნ?სტ? და ანტ?საბჭოთა მწერალ?. ?ს?ც ხომ ნ?ჭ?ა, ცოცხალ? გადარჩე, როდესაც რაღაც გაქვს სათქმელ?, მოვალეობა გაკ?სრ?ა. აკაკ? ბაქრაძე გამსახურდ?ას ამსგავსებდა ?მ ადამ?ანს, რომელსაც შ?ნ პურ? მ?აქვს და უკან ქოფაკ? მ?სდევს, ამ?ტომ ?ძულებულ?ა, დროდადრო ნაგაზს პურ?ს ნატეხ? გადაუგდოს. ასე უყრ?და საბჭოთა ხელ?სუფლებას „ბელადს“, „ვაზ?ს ყვავ?ლობას“, ნარკვევებს, რომ დაწერ?ლ?ყო „დ?ონ?სოს ღ?მ?ლ?“, „მთვარ?ს მოტაცება“, „დ?დოსტატ?ს მარჯვენა“, „დავ?თ აღმაშენებელ?“.

როგორც ყველა დ?დ შემოქმედს, გამსახურდ?ასაც საკუთარ? სამწერლო ენა და სტ?ლ? აქვს. ამაღლებულ?, ოდნავ არქაულ?, ლექს?ვ?თ მწყობრ?. თუ პროზ?ს ზეპ?რად სწავლა შე?ძლება, ერთ-ერთ? ასეთ? ნაწარმოებ? ალბათ „დ?დოსტატ?ს მარჯვენაა“. მართლაც, ზეპ?რად სწავლობდნენ, ლექს?ვ?თ კ?თხულობდნენ. თანდათან მკ?თხველთან ერთად ხელ?სუფლებამაც აღ?არა ცოცხალ კლას?კოსად. 1944 წელს საქართველოს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს წევრად ა?რჩ?ეს.

ჩოხაშ? გამოწყობ?ლ?, მუდამ წელგამართულ?, ამაყ? მზერ?თა და ღ?რსებ?თ სავსე დააბ?ჯებდა ყოფ?ლ გოლოვ?ნ?ს ქუჩაზე, რომელსაც რუსთაველ?ს სახელ? მ?ს? ?ნ?ც?ატ?ვ?თ დაარქვეს.

კონსტანტ?ნე გამსახურ?ას თავ?ს? დაბადებ?ს 80 წლ?სთავზე უთქვამს: არც დ?დხანს ს?ცოცხლე ვარგებულაო. უკანასკნელ განსასვენებელადაც გამორჩეულ? ადგ?ლ? მონახა– საკუთარ? სახლ?ს, კოლხურ? კოშკ?ს ეზოშ? დაკრძალეს.
Информация к новости
 • Просмотров: 5044
 • Автор: admin
 • Дата: 8 ნოემბერი 2010
8 ნოემბერი 2010

ძ?ლ? და ს?ზმარ?

Категория: სტატიები

ძ?ლ? და ს?ზმარ?


“განა ?ს, რასაც ვხედავთ, ან გვეჩვენება, რომ აღვ?ქვამთ, ჩვენ? დ?დ? ს?ზმრ?ს ნაწ?ლ? არ არ?ს?”
=ედგარ ალან პო=

მ?ჩნეულ?ა, რომ ყოველ? ჩვენგან? ღამ?თ საშუალოდ 5 ს?ზმარს ხედავს, ხოლო ამახსოვრდება მხოლოდ ?ს ს?ზმარ?, რომლ?ს “მ?მდ?ნარეობ?ს დროსაც ეღვ?ძება”
ს?ზმრებს ადამ?ან? ძ?რ?თადად სწრაფ? ძ?ლ?ს დროს ხედავს. თუ ადამ?ანს სწრაფ? ძ?ლ?ს დროს გავაღვ?ძებთ, ?გ? კარგად მოგ?ყვებათ ს?ზმარს. სწრაფ? ძ?ლ?ს დამთავრებ?დან 5 წუთ?ს შემდეგ თუ გავაღვ?ძებთ, ?გ? გა?ხსენებს ს?ზმარს, თუმცა ნაწ?ლობრ?ვ, 10 წუთ?ს შემდეგ კ?, უმეტესობას არ ახსოვს თუ რა ეს?ზმრა.
სწორედ ესაა მ?ზეზ? ?მასა, რომ დ?ლ?თ ნანახ? ს?ზმარ? კარგად ახსოვთ, რადგა ამ დროს ადამ?ან?ს ტვ?ნ? სწრაფ? ძ?ლ?ს უკანასკნელ ფაზეს გან?ცდ?ს.
ძ?რ?თადად, ს?ზმარს მხოლოდ ვ?ზუალურ? მხარე ახას?ათებს. ?გ? არ მო?ცავს სუნს და გემოს; ან შავთეთრ?ა, ან ფერად?. ხშ?რად ს?ზმარ? მეორდება. შე?ძლება დაგეს?ზმროთ, რომ დაფრ?ნავთ, ეცემ?თ, მახეშ? ხართ გაბმულლ?, ხვდებ?თ მეგობრებს უცნაურ ადგ?ლას ან თუნდაც უცხოებს ნაცნობ ადგ?ლას. ზოგ ს?ზმარშ? ?სეთ ს?ტუაც?აშ? ხართ, გაქცევა გ?ნდათ და ვერ გარბ?ხართ, არაფერ? გამოგდ?თ...
საუკუნეებ?ს განმავლობაშ? ადამ?ანებ? ცდ?ლობდნენ გამოეყოთ ს?ზმარ?, აეხსნათ ?გ?. ს?ზმრ?ს ერთ-ერთ? ახსნ?ს მ?ხედვ?თ მ?სტ?კურ? მოვლენაა, რომ ძ?ლ?ს დროს ადამ?ანს შეუძლ?ა სხვადსახვა დროშ?, ადგ?ლსა და განზომ?ლებაშ? გადავ?დეს. ზოგჯერ ადამ?ანებ? “მოგზაურობენ მომავალშ?” და წ?ნასწარმეტყველებენ რა მოხდება. ასეთ ს?ზმრებს “წ?ნასწარმეტყველურ? ს?ზმრებ?” ეწოდება. საერთოდ, უძველეს შეხედულებათა მ?ხედვ?თ, ს?ზმარ? უმაღლეს ძალათა ზემოქმედებ?ს შედეგ?ა, ამ?ტომ ?გ? ყოველთვ?ს რა?მე აზრს შე?ცავს, რომელ?ც ჩვენს მომავალს ეხებს და ნეთელს ჰფენს მას. საჭ?როა მხოლოდ ამ აზრ?ს წვდომა (ეს “ს?ზმრ?ს ახსნ?ს” საშუალებ?თ ხერხდება).
ფს?ქოლოგებ? ძ?ლსა და ს?ზმარს საკმაოდ სერ?ოზულად გან?ხ?ლავენ. საკმაო შრომებ? აქვთ ამ საკ?თხთან მსოფლ?ოს ყველაზე ცნობ?ლ ფს?ქოლოგებს და არსებობს ათასნა?რ? მოსაზრება ამ საკ?თხთან დაკავშ?რებ?თ. გავეცნოთ მ?ს ძ?რ?თად აზრს და შ?ნაარს, რომელ?ც მათ? მასაზრებ?ს შეჯერებ?ს შედეგ?ა.

ძ?ლ?, ს?ზმარ? და ფს?ქოლ?გ?ა

ძ?ლ?ს შესწავლას მხოლოდ ფ?ზ?ოლოგ?ურ? კუთხ?თ, ფს?ქოლოგებ? უსრულად თვლ?ან. ძ?ლს, ს?ზმარს, რასაკვ?რველ?ა, თავ?ანთ? ფ?ზ?ოლოგ?ა აქვთ, მაგრამ, როგორც ს?ცოცხლ?ს პოლუსს, ორ?ვეს თავ?ს ფს?ქოლოგ?აც უნდა ჰქონდეს. ?სე როგორც ს?ფხ?ზლე ფ?ზ?ოლოგ?ურ?სა და ფს?ქ?კურ?ს მთლ?ანობას წარმოადგენს, სწორედ ასევე ძ?ლ?ც ფ?ზ?ოლოგ?ურ?სა და ფს?ქ?კურ?ს მთლ?ანობაა. ს?ზმრ?ს ფაქტ? ამ?ს აუც?ლებელ საბუთს ?ძლევა. ე.?. არც ძ?ლ?ს შესწავლაა ?ქნებოდა სრულ?, თუ ?გ? ფს?ქოლოგ?ურ? თვალსაზრ?ს?ს გარეშე ?წარმოებდა. ძ?ლ?ც ფს?ქოლოგ?ურ პრობლემად უნდა ჩა?თვალოს. ამ?ს უტყუარ საბუთს კ? ძველ? და ახალ? არაფს?ქოლოგ?ურ? თეორ?ებ?ს განხ?ლვაც ?ძლევა.
ფ?ზ?ოლოგ?ურ? თეორ?ებ?ს მ?ხედვ?თ, ძ?ლ? ნერვულ? ს?სტემ?ს აგზნებადობ?ს დაქვე?თებ?ს შედეგს წარმოადგენს. მაგრამ, რა ?წვევს ამას სხვადასხვანა?რად ხსნ?ან. ყველაზე მეტად გავრცელებულ?ა ტოქს?კურ? და ქ?მ?ურ? თეორ?ებ?. ასევე, აღსან?შნავ?ა ?.პავლოვ?ს თეორ?აც. ყველა ფ?ზ?ოლოგ?ურ? თეორ??ს ძ?რ?თად? აზრ? ?საა, რომ ძ?ლ?ს დროს აგზნებადობ?ს დაქვე?თება, ანდა შეფერხებ?ს პროცესებ?ს გაძლ?ერება ხდება. ფ?ზ?ოლოგებს ხელ?დან უსხლტებათ ს?ზმრ?ს მომენტ?, რაც ფს?ქოლოგთათვ?ს ყველაზე უფრო დ?დ? არგუმენტ?ა.
ძ?ლ? გარე ს?ნამდვ?ლესთან კავშ?რს, მასთან აქტ?ურ? ურთ?ერთობ?ს აღკვეთას წარმოადგენს. ფს?ქოლოგ?ურად ეს სუბ?ექტ?ს ტენდენც?ათა და გარე ს?ნამდვ?ლეს შორ?ს დაძაბულობ?ს დასუსტებასა და მოსპობას ნ?შნავს. ს?ნამდვ?ლე სრულ?ად ნე?ტრალურ? და ?ნდ?ფერენტულ? ხდება სუბ?ექტ?სთვ?ს. ამ?ტომ სუბ?ექტ?ს შ?ნაგან ძალთა, მ?ს ფუნქც?ათა და გარე ს?ნამდვ?ლ?ს ობ?ექტთა ერთ?ანობა ?სპობა და შ?ნაგან? თავ?ს გარეგანს გარე ს?ნამდვ?ლეშ? არც ეძებს და არც პოულობს.
მა?ნც რა ?წვევს ძ?ლს? უდავოა, რომ დაღლ?ლობა ერთ-ერთ? მ?ზეზ?ა, რომელსაც გადამწყვეტ? ჰ?პნოგენურ? მნ?შვნელობა აქვს. მაგრამ, დაძ?ნებ?ს მ?ზეზ? ყოველთვ?ს დაღლ?ლობა არ არ?ს. ამ?ს დადასტურება ?ს არ?ს, რომ ზარმაცებს უფრო მეტ? სძ?ნავთ, ვ?დრე აქტ?ურებსა და ენერგ?ულებს. ?ს?ც მ?საღებ?ა მხედველობაშ?, რომ შე?ძლება დაღლ?ლობა უშუალოდ კ? არ ?წვევს ძ?ლს, არამედ აღ?ზ?ანებდეს მ?ს გამომწვევ ნამდვ?ლ მ?ზეზს, ?წვევდეს შეფერხებ?ს რეფლექსს და ამ გზ?თ ძ?ლს ედებოდეს საფუძვლად.
სამყაროშ? ძ?ლ?ს დროდ ღამე ?თვლება. როცა ცხოველ? ?ძ?ნებს, ?გ? უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდეს თავს. როცა მას ღამ?თ სძ?ნავს, ?ც?ს, რომ მ?ს? მტერ?ც ?გ?ვე მდგომარეობაშ?ა.
მა?ნც, რა ახას?ათებს ღამეს? --- ს?ბნელე და ს?მშვ?დე, რაც თავ?სთავად უკვეცავს ცოცხალ ორგან?ზმებს კომუნ?კაც??ს, მხედველობ?ს და სმენ?ს უნარს. ამრ?გად, ღამე ასუსტებს კავშ?რს ცოცხალ ორგან?ზმებსა და გარე ს?ნამდვ?ლეს შორ?ს. ცოცხალ? ორგან?ზმ? თავ?ს? შ?ნაგან? ძალებ?ს ამარა რჩება, რომელ?ც გარე ს?ნამდვ?ლ?ს მთავარ გამღ?ზ?ანებელთა აღკვეთ?ს გამო უმოქმედო მდგომარეობაშ? ვარდება. ამ?ს ბუნებრ?ვ? შედეგ? ?საა, რომ ორგან?ზმ? ?ძ?ნებს. თან ამას “დაღლ?ლობაც და მოჭარბებ?ს მდგომარეობაც” ემატება. აქედან გასაგებ? ხდება, რომ ძ?ლ? ჩვევადაც ?ქცევა და უეჭველ?ა, ამ გარემოებას ?სეთ?ვე მნ?შვნელობა უნდა ქონდეს, როგორც ჰ?პნოგენურ ფაქტორს.
ადამ?ანს ზოგჯერ უფრო მეტ? სძ?ნავს, ვ?დრე ამას მ?ს? ბუნება მო?თხოვს. ამ მხრ?ვ კ?, ?გ? არ განსხვავდება სხვა მრავალ? ადამ?ანურ? მოთხოვნ?ლებ?საგან. ?გ? მეტს ჭამს, ვ?დრე ჭ?რდება, ანდა უფრო ხშ?რად ეწევა სქესობრ?ვ ცხოვრებას, ვ?დრე ეს ბუნებრ?ვ მოთხოვნ?ლებებს შეეფერება. ეს ?მ?ტომ ხდება, რომ ადამ?ან? არამარტო ბუნებრ?ვ? ფაქტორებ?ს გავლენას ემორჩ?ლება, არამედ ?გ? ამავე დროს ცნობ?ერებ?თაა აღჭურვ?ლ? და ეს მას საშუალებას აძლევს ბუნებრ?ვ? ფაქტორებ?ს ზეგავლენას დაუსხლტეს ხელ?დან და თავ?ს? ქცევა ამ ფაქტორებ?ს თავ?სუფალ? შერჩევ?ს ზეგავლენ?თ განსაზღვროს. ნებ?თ? ძ?ლ?ს დაკვ?რვება ამ მოსაზრებას ნათლად ამტკ?ცებს. მართლაც, როგორ ვ?ქცევ?თ, როცა დაძ?ნებას გადავწყვეტთ, მ?უხედავად ?მ?სა, რომ შე?ძლება არ გვეძ?ნებოდეს? საგანგებო ხერხებს მ?ვმართავთ (მაგ.: ბალ?შს ან საბანს წავ?ფარებთ თავზე, თველებს ვხუჭავთ...), რათა რეალობა რაც შე?ძლება ნაკლებადაქტუალურ? გახდეს ჩვენთვ?ს. აქედან ჩანს, რომ ჩვენ შეძლებ?სდაგვარად “ვაწვდ?თ” ძ?ლ?ს მექან?ზმს და ვც?ლობთ, ეს ცოდნა ამ შემთხვევაშ? ჩვენ? მ?ზნებ?სთვ?ს გამოვ?ყენოთ.
ამრ?გად, ძ?ლ? ?სეთ? მდგომარეობაა, როდესაც სუბ?ექტ?ს შ?ნაგან? ფს?ქ?კურ? შესაძლებლობან? თავ?ს საგანს გარე ს?ნამდვ?ლ?ს ფარგლებშ? და გარე ს?ნამდვ?ლ?ს სტ?მულ?თ ვეღარ პოულობენ. მ?ს? რეალ?ზაც?ა, ამ?ს მ?ხედვ?თ, შ?ნაგან შესაძლებლობათა და გარე ს?ნამდვ?ლეს შორ?ს დაძაბულობ?ს შესუსტებ?სა და აღკვეთ?ს გამო ხდება. ჰ?პნოგენურ ფაქტორად ყველაფერ? შე?ძლება ჩა?თვალოს, რაც ამას, ე.?. ფს?ქ?კურ ფუნქც?ათა და გარე ს?ნამდვ?ლეს შორ?ს დაძაბულობ?ს დასუსტებას ხელს უწყობს.
ძ?ლ?ს ბუნებ?ს ს?სრულ?თ წვდომა შეუძლებელ?ა, თუ ს?ზმრ?ს სტრუქტურა, დ?ნამ?კა და ხას?ათ? მხედველობ?ს გარეშე ?ქნება დატოვებულ?. ?სე, როგორც თვ?თ ს?ზმრ?ს პრობლემ?ს გადაჭრაც გაძნელდებოდა, თუ ?გ? ძ?ლ?ს საკ?თხ?ს გარეშე ?ქნებოდა განხ?ლულ?, მაგრამ, უძველეს დროშ?, ჯერ ს?ზმარმა მ??ქც?ა დ?დ? ყურადღება და მხოლოდ შემდეგ ძ?ლმა.
ს?ზმარ? შე?ძლება ?ყოს ფერად?, შავთეთრ?. შე?ძლება შე?გრძნო შეხება, ?შვ?ათად, თ?თქმ?ს არასდროს ტკ?ვ?ლ?. თანამედროვე მკვლევერთა აზრ?თ ს?ზმარშ? ამათუ ?მ ხარ?სხ?თ ყველა ჩვენ? ფს?ქ?კურ? ფუნქც?ა ?ღებს მონაწ?ლეობას.
ს?ზმრ?ს ემოც?ურ? შ?ნაარს? ორგან?ზმზე ახდენს გავლენას. მაგალ?თად, როცა ადამ?ან? ღრმა მწუხარებას ხედავს, არამარტო გულ?სცემა და მ?მ?კა, არამედ ხშ?რად კვნესა და ცრემლებ?ს ნ?აღვარ?ც ადასტურებს ამას. ძ?ლშ? ჩვენ? ფანტაზ?ა წარმოსახულ “რეალურ” ს?ნამდვ?ლეს ქმნ?ს, სადაც ჩვენ? “მე” მოქმედ სუბ?ექტადაა წარმოდგენ?ლ?, მ?ს განცდებს რეალურ? “მე”-ც გან?ცდ?ს.
სა?ნტერესო მოსაზრებას აყენებს ფრო?დ? ს?ზმრ?ს ბუნებასთან დაკავშ?რებ?თ ?გ? წერდა, რომ ადამ?ანთ მრავალ? ტენდენც??ს მატარებელ?ა, მაგრამ არ?ს ტენდენც?ებ? და სურვ?ლებ?, რომლებსაც ცნობ?ერ? უგულებელყოფს და დევნ?ს. ეს აზრებ? და სურვ?ლებ? მა?ნც პოულობენ განსხეულებ?ს საშუალებას. ამ?სათვ?ს, საუკეთესო დრო კ? ძ?ლ?ა, როცა “ცენზურა”, ანუ ცნობ?ერ? აქტ?ვობა შესუსტებულ?ა. თუმცა, ეს აზრებ? ზოგჯერ შეფარვ?თ აღწევს ადამ?ან?ს ბუნებაშ?, ნ?ღაბს ამოფარებულ? ?ჭრება მ?ს ცნობ?ერებაშ?. ს?ზმარს ამ?ს მ?ხედვ?თ ორ? სახ?ს შ?ნაარს? აქვს. მან?ფესტურ? --- ?ს, რასაც ს?ზმარშ? უშუალოდ განვ?ცდ?, ?ს რასაც ს?ზმრ?ს აღწერ?სას ვხედავთ, მ?ს ფენომენოლოგ?ურ შ?ნაარსშ? და ლატენტურ? --- ე.?. ნამდვ?ლ შ?ნაარშ? --- ?ს სურვ?ლებ? და მ?სწრაფებებ? , რომლებ?ც არაცნობ?ერებ?ს წ?აღ?დან გამომდ?ნარეობენ და, მან?ფესტურ? შ?ნაარს?ს სახ?თ მოდ?ფ?ც?რებულნ?, თავ?ს რეალ?ზაც?ას ახერხებენ. თუმცა, უნდა აღ?ნ?შნოს, რომ ყოველ? ადამ?ან?ს ს?ზმრებს თავ?ს? ?ნდ?ვ?დუალურ? ფს?ქოლოგ?ა აქვს. ამ?ტომ, თ?თოეულ? ადამ?ან?ს დასაბუთება შე?ძლება მ?ს? ს?ზმრებ?ს მ?ხედვ?თ, თან ზუსტად. დე სანტეს? ასეთ ფორმულას აძლევს ამ დებულებას: “მ?ამბე შენ? ს?ზმრებ? და მე გეტყვ? ვ?ს ხარ შენ”. მელანქოლ?კ?ს ს?ზმრებ?, ჩვეულებრ?ვ განსხავავებულ?ა, ვ?დრე ქოლერ?კ?ს ან სანგვ?ნ?კ?სა; ოპტ?მ?სტ?ს ს?ზმარ? ღ?ა ფერებ?თაა ნახატ?, პეს?მ?სტ?სა --- ბნელ? ფერებ?თ. ადამ?ან? ს?ზმარშ? ახდენს რეალ?ზაც?ას ?მ შესაძლებლობებ?სა, რომლებსაც რეალობაშ? ვერ ან არ ?ყენებს. ს?ზმრ?ს სპეც?ფ?კაც სწორედ ?სეა აგებულ?, რომ ამ ძალებ?ს რეალ?ზაც?ას ხელ? შეუწყოს.
ამრ?გად, ს?ზმრ?ს შ?ნაარს?ს მეტამორფოზებ? ყოველთვ?ს სუბ?ექტ?ს განწყობათა თავ?სუფალ?ს, შეუზღუდველ? გამოვლენ?ს პროდუქტს წარმაოდგენს.
როგორც ზემოთ ვთქვ?თ, ს?ზმრ?ს შ?ნაარს? განდევნ?ლ? აზრებ?ს რეალ?ზაც?ას ემსახურება: ს?ზმარ? ამ აზრ?თ სურვ?ლებ?ს ასრულებას წარმოადგენს, ოღონდ არა რეალურ? ფს?ქ?კურ? გზ?თ, არამედ ?მ გზებ?თა და საშუალებებ?თ, რომელნ?ც ს?ზმრ?ს ცნობ?ერებ?სთვ?ს არ?ან დამახას?ათებელნ?. აქედან, ს?ზმრ?ს ფ?ნალ?სტურ? ხას?ათ? დრო?სთვ?ს ყოველ ეჭვგარეშეა. ნათელ? ეფ?ნება ს?ზმრ?ს ფუნქც??ს საკ?თხსაც. “ჩვეულებრ?ვ? აზრ?ს წ?ნააღმდეგ, თ?თქოს ს?ზმარ? ხელს უშლ?ს ძ?ლს, უნდა განვაცხადოთ, რომ პ?რ?ქ?თ, ?გ? ხელს უწყობს და ?ცავს მას” --- ამბობს ფრო?დ?. ს?ზმარ? მ?ს? აზრ?თ “ძ?ლ?ს მცველ?ა”, მართლაც, რა უშლ?ს ძ?ლს ხელს უეჭველ?ა, არამარტო გარედან მომდ?ნარე გამღ?ზ?ანებლებ?, რომელთაც შეუძლ?ათ ფს?ქ?კას ძ?ლ?ს ნაცვლად სხვა ამოცანებ? დაუსახონ, არამედ უეჭველ?ა, შ?ნაგან? ფს?ქ?კურ? გამღ?ზ?ანებლებ?ც. მაგალ?თად, დაუკმაყოფ?ლებელ? სურვ?ლებ?; თუ ბავშვს რა?მე სურვ?ლ? აქვს, ვთქვათ, რა?მე სათამაშო უნდა და ამ სურვ?ლ?თ ?ძ?ნებს, ს?ზმარშ? ?გ? სწორედ ამ სათამაშოს ნახავს და ამ?თ თავ?ს სურვ?ლს და?კმაყოფ?ლებს. ს?ზმარს რომ მ?სთვ?ს ასეთ? სამსახურ? არ გაეწ?ა, შესაძლებელ?ა, დაუკმაყოფ?ლებელ? სურვ?ლ?ს ზემოქმედებ?თ ?გ? ?ძულებულ? შექმნ?ლ?ყო, გაღვ?ძებოდა. ს?ზმარ?, მაშასადამე, “ფს?ქოლოგ?ურ? გამღ?ზ?ანებლ?ს”, სურვ?ლებ?ს ანტ?ჰ?პნოზურ ზემოქმედებას აქვე?თებს. რამდენადაც ძ?ლშ?ვე მათ? რეალ?ზაც??ს შესაძლებლობას უზრუნველყოფს, ეხმარება, ?ცავს და დარაჯობს მას. მაგრამ, არ?ს უეჭველ? შემთხვევებ?, როდესაც ს?ზმარ? ძ?ლ?ს გაგრძელებას როდ? ემსახურება, არამედ ხელს უშლ?ს და სწყვეტს კ?დეც მას. სა?ნტერესოა, რომ ფრო?დ?ს აზრ?თ ასეთ შემთხვევაშ? ჩვეულებრ?ვ, შ?შ?ს ს?ზმრებთან გვაქვს ხოლმე საქმე და მძ?ნარეს სწორედ ეს ს?ზმრად ნახულ? შ?შ?, მაშასადამე, ს?ზმარ? აღვ?ძებს. ასეთ? ს?ზმრებ?ს ანალ?ზ? ფრო?დ?ს ს?ტყვ?თ, ყოველთვ?ს ?მაშ? გვარწმუნებს, რომ ცნობ?ერებაშ? არაცნობ?ერ? არ?დან რაღაც შ?ნაარს? ?ჭრება, რომლ?ს შეცვლაც ს?ზმრ?ს დ?ნამ?კამ ვერ მოახერხა და ამ?ტომაც, ?გ? თვ?თონვე ღებულობს ზომებს, რათა ეს არ მოხდეს და დასახმარებლად ს?ფხ?ზლ?ს ცნობ?ერებას მ?მართავს. ?გ? ძლ?ერ? შ?შ?ს ს?ზმარს ქმნ?ს, რომელ?ც სუბ?ექტს აღვ?ძებს და ამრ?გად, შესაძლებლობას უსპობს განდევნ?ლ შ?ნაარსს, ცნობ?ერებაშ? თავ?ს? უცვლელ? სახ?თ შე?ჭრას: “ს?ზმარ? ამ შემთხვევაშ? კეთ?ლს?ნდ?ს?ერ? დარაჯ?ს მსგავსად ?ქცევა, რომელ?ც ზომებს ღებულობს, რომ ზედმეტ? ხმაურობა არავ?ნ და?წყოს და მოქალაქეებს ძ?ლ? არ დაუფრთხოს; მაგრამ, როდესაც მას ხმაურ?ს მ?ზეზ? მნ?შვნელოვნად ეჩვენება და თვ?თონ საკუთარ? ძალღონ?თ ვერ უსწორდება მას, მაშ?ნ, ?გ? თავ?ს მოვალეობად თვლ?ს თვ?თ?ნვე გააღვ?ძოს მოქალაქენ?.
მაგრამ, ეს ყველაფერ? ნორმალურ? ადამა?ნებ?სა და ძ?ლ?ს შესახებ უნდა ?თქვას. ხოლო რაც შეეხება არანორმალურ შემთხვევებს, აქ მდგომარეობა სხვადასხვაგვარ?ა. აქ, ძ?ლსა და ს?ზმარს შორ?ს არსებულ? კავშ?რ? წყდება და მათ? მთლ?ანობა ?რღვევა. ავადმყოფურ?ს ან არანორმალურად ?ნტენს?ურ?სა და არანორმალურად წარმართულ? განწყობებ?ს მქონე სუბ?ექტ? ძ?ლშ? ამ უკანასკნელთა შესატყვ?ს? შ?ნაარს?ს მქონე ს?ზმარს ხედავს და ეს გარემოება მ?ზეზ? ხდება ?მ?სა, რომ მ?ს? ძ?ლ? ძ?ლს აღარ ჰგავს. ?გ? ზერელეა და მოუსვენარ?, ხოლო უკ?დურეს შემთხვევაშ?, მ?ს? ცნობ?ერება ს?ზმრ?სებურ მუშაობას ძ?ლ?ს გარეშეც ?ყენებს. თავ?ს? სუბ?ექტურ? განწყობ?ს შესატყვ?ს ჰალუც?ნატორულსა და ?ლუზ?ონურ სამყაროს ქმნ?ს, რ?ს გამოც რეალურ? ს?ნამდვ?ლე მ?სთვ?ს ?ნაქტ?ურ? ხდება, და მაშასადამე, ძ?ლსა და ნამდვ?ლ ს?ზმარს მ?სთვ?ს ყოველ? აზრ? ეკერგება. ასეთ შემთხვევაშ?, ს?ზმარ? ხელს კ? არ უწყობს ძ?ლს, არამედ მას ზედმეტად ხდ?ს და ან სრულ?ად აღკვეთს მას, ან ზერელედ და მოუსვენრად აქცევს.
თუ ს?ზმარ? სუბ?ექტ?ს აქტუალურ? განწყობ?ს ნ?ადაგზე აღმოცენებულს, ფს?ქ?კ?ს სპონტანურ? ამოქმედებ?ს პროდუქტს წარმოადგენს, მაშ?ნ ცხად?ა, რომ ?გ? ამ განწყობ?ს მ?მართულებ?თ ჩვენ? ფს?ქ?კ?ს ფუნქც?ონალურ? ტენდენც?? დაძაბულობას ერთგვარად უნდა ანელებდეს. Aმას უეჭველად აქვს მნ?შვნელობა. საქმე ?საა, რომ ეს რომ ასე არ ყოფ?ლ?ყო, მაშ?ნ ფუნქც?ონალურ? ტენდენც?ას ხანგრძლ?ვ? დაუკმაყოფ?ლებლობ?ს გამო, ჩვენს სუბ?ექტურ განწყობათა შესატყვ?სად მოქმედებ?ს ?მპულს?ს დაძაბულობა ?მ დონემდე გა?ზრდება, რომ ბოლოს ?გ? ჩვენზე მოქმედ? რეალურ? ს?ნამდვ?ლ?ს ძალას დაჩრდ?ლავდა და სუბ?ექტ? ობ?ექტურ? ს?ნამდვ?ლ?ს შესაბამ?სად კ? არა, თავ?ს? სუბ?ექტურ? განწყობ?ს შესატყვ?სად და?წყებდა აზროვნებას, გრძნობასა და მოქმედებას. კავშ?რ? სუბ?ექტსა და ობ?ექტურ რეალობას შორ?ს გაწყდებოდა და ადამ?ან? თავ?ს? სუბ?ექტურ? განწყობ?ს ნ?ადაგზე აგებულ სამყაროშ? და?წყებდა ცხოვრებას. ე. ?. მ?ვ?ღებდ?თ ?მას, რაც ფს?ქ?კურ? მდგომარეობ?სათვ?საა დამახას?ათებელ?. აქ წარმოდგენ?ლ? თეორ??ს მართებულობას ადასტურებს ?ს?ც, რომ ?გ? არ უარყოფს ყველაფერს რაც დღემდე ს?ზმრ?ს კვლევაშ? გაკეთებულა, არამედ, ?სეთ პრ?ნც?პებს ?ძლევა, რომელ?ც ყველა ჭეშმარ?ტად მეცნ?ერულ მონაპოვარს თავ?ს წ?აღშ? აღ?ქვამს და ერთ მთლ?ან ს?სტემაშ? აერთ?ანებს. ჩვენ არა მარტო ?ს ვ?ც?თ, თუ როგორ?ა ს?ზმარ?, არამედ ?ს?ც რომ მ?ს? არსება ?სეთ?ა, რომ არც შე?ძლება ?გ? სხვანა?რად ?ყოს.

ადამ?ანებ?, რომლებსაც საერთოდ არ სძ?ნავთ


XX საუკუნ?ს 40-?ან წლებშ? ნ?უ-?ორკ?ს შტატ?ს ქალაქ ტრენტონშ? 90 წლ?ს მოხუც? ალ ჰერპ?ნ? ცხოვრობდა. მას არასოდეს უძ?ნ?ა თავ?ს ს?ცოცხლ?ს მანძ?ლზე. ?გ? ბევრმა ექ?მმა გამო?კვლ?ა, თუმცა მას არაფერ? სჭ?რდა და უძ?ლობ?ს მ?უხედავად ჯანმრთელობას არ უჩ?ოდა. შრომ?თ დაღლ?ლ? ჰერპ?ნ? სავარძელშ? ჯდებოდა და ?ქამდე კ?თხულობდა, სანამ არ და?სვენებდა. მერე კ?, ხელახლა ?წყებდა მუშაობას.
უძ?ლობ?თ დაავადებულთაგან ასევე ცნობ?ლ?ა დევ?ს ჯონს? (აშშ), რომელსაც პერ?ოდულ? შეტევებ? ჰქონდა. ერთ-ერთ? გამოცემა წერდა, რომ უკვე 93 დღე-ღამე ?ყო, რაც მას აღარ სძ?ნებოდა.
ერთ უნგრელ ქალბატონს რე?ჩელ საგ?ს თავ?ს ტკ?ვ?ლებ? აწუხებდა. 1911 წელს უჩვეულო თავ?ს ტკ?ვ?ლმა გამოაღვ?ძა და ექ?მს მ?მართა. მან ურჩ?ა რე?ჩელს ნაკლებ? ეძ?ნა. ექ?მ? მართალ? აღმოჩნდა. ?მ დღ?დან რე?ჩელს არ ძ?ნებ?ა. თავ?ს ტკ?ვ?ლსაც აღარასოდეს შეუწუხებ?ა.
1961 წლ?ს 11 აგვ?სტოს ?უსტ ბერნეტს 81 წელ? შეუსრულდა. ?გ? ჩვეულებრ?ვ?, არაფრ?თ გამორჩეულ? ადამ?ან? ?ყო, სანამ ერთ დღეს ძ?ლ?ს სურვ?ლ? და მოთხოვნ?ლება არ დაკარგა. მაშ?ნ 27 წლ?ს ?ყო. 54 წელ? არ ეძ?ნა. ღამღამობ?თ კ?თხულობდა, მუს?კას უსმენდა და კროსვორდებს ხსნ?და.
ვ?ეტნემელ? ტა? ?გოკ?ს ქრონ?კულ? უძ?ლობა 1937 წლ?ს ც?ებ-ცხელებ?ს შემდეგ დაეწყო. მას შემდეგ კაცს საერთოდ არ სძ?ნებ?ა, თუმცა უძ?ლობა დ?სკომფორტს არ უქმნ?და. ?გ? ამ დროს კარგად ?ყენებდა. მაგალ?თად: ცხვრებს ?თვლ?დ, ფერმას დარაჯობდა... სამ? უძ?ლო თვე ორ? უზარმაზარ? ორმოს ამოთხრას მოანდომა, რომელშ?ც შემდეგ თევზებ? მოაშენა. ექ?მებმა მ?ს ორგან?ზმშ? ვერანა?რ? დარღვევა ვერ აღმოაჩ?ნეს.
ეს ფემონენ? დღემდე გამოცანად რჩება მეცნ?ერებ?სთვ?ს.
Информация к новости
 • Просмотров: 3342
 • Автор: admin
 • Дата: 13 ოქტომბერი 2010
13 ოქტომბერი 2010

ს?მფსონებ?: დაბადება (rocko.ge)

Категория: სტატიები

ს?მფსონებ?: დაბადება (rocko.ge)


არ მოგწონთ საკუთარ? ოჯახ?? მაშ?ნ ნახეთ ს?მფსონებ? და მადლობელ? ?ქნებ?თ ?მ?ს, რაც გაქვთ! :)

The Simpsons - ძნელად თუ მო?ძებნება დღეს ადამ?ან?, ვ?საც ეს შოუ ნანახ? არ აქვს. 18 წლ?ს წ?ნ შექმნ?ლმა და დღემდე უზომოდ პოპულარულმა ამ სამყარომ უდ?დეს? გავლენა ?ქონ?ა ამერ?კ?სა და მთელ? მსოფლ?ოს ცხოვრებ?ს წესზე. ეს არ?ს შოუ, რომლ?ს ნახატ? გმ?რებ? ჰოლ?ვუდ?ს ვარსკვლავებ?ს დონეზე გახდნენ ცნობადებ?; შოუ, რომლ?ს ც?ტატებ?თ წლებ?ს მანძ?ლზე საუბრობდა მთელ? ?ნგლ?სურენოვან? სამყარო; და შოუ, რომელ?ც სამართლ?ანად ?თვლება სატ?რ?სა და ?უმორ?ს ეტალონად.

თუმცა მსგავს? პოპულარობა მომენტალურ? არ ყოფ?ლა. გა?ნტერესებთ როგორ ?წყებოდა ყველაფერ??.. :) მაშ?ნ დავ?წყოთ...

Информация к новости
 • Просмотров: 20337
 • Автор: admin
 • Дата: 12 ოქტომბერი 2010
12 ოქტომბერი 2010

სექს? თბ?ლ?სშ?: ფასებ?, ცენტრებ?, მომსახურებ?ს დონე

Категория: სტატიები

სექს? თბ?ლ?სშ?: ფასებ?, ცენტრებ?, მომსახურებ?ს დონე


სექს? თბ?ლ?სშ?: ფასებ?, ცენტრებ?, მომსახურებ?ს დონე

პროდუქტ?, მომხმარებელ?, მ?მწოდებელ?, ფასებ?, ყაყან? - "რა ამბავ?ა, დამ?კელ?", "ვერა, ოჯახ? მშ?ერ? მყავს სახლშ?",... ჩვეულებრ?ვ? ბაზარ?, მ?ს? ტრად?ც?ულ?, შე?ძლება ?თქვას, ქართულ? გაგებ?თ, ბაზარ?, სადაც გამყ?დველ? ყ?დ?ს პროდუქტს, მომხმარებელ? ?რჩევს, ?ხდ?ს საფასურს და . .
კრ?ზ?სმა თ?თქმ?ს ყველა საქონლ?სა თუ მომსახურებ?ს ბაზრ?ს კონ?უქტურაზე ?მოქმედა. ზოგადად, მოხმარება შემც?რდა, შემც?რდა ?მ?ს გამო, რომ საზოგადოებ?სთვ?ს ფ?ნანსურ? რესურს? ძნელად ხელმ?საწვდომ? გახდა. თუმცა, არსებობს გარკვეულ? სახ?ს საქონელ? და მომსახურება, რომელზეც მოთხოვნა მ?წოდებ?ს მრუდ? არაელასტ?ურ?ა, ანუ განსაკუთრებულ? ს?ტუაც?ებ? ამგვარ პროდუქტზე არც მოთხოვნას ცვლ?ს და არც მ?წოდებას. ასეთ საქონელსა თუ მომსახურებას ეკონომ?კაშ? პ?რველად? მოხმარებ?ს პროდუქტს უწოდებენ.
ამ თეორ??ს ავტორ?, რა თქმა უნდა, სწორ?ა, თუმცა, მას, ალბათ, ნამდვ?ლად არ უფ?ქრ?ა ბაზრობ?ს სახეობაზე, რომელ?ც საღამოობ?თ თბ?ლ?ს?ს ქუჩებშ? და არ მარტო ქუჩებშ? ?მართება. დედაქალაქ? საქართველოს ეკონომ?კ?ს ცენტრ?ა, სწორედ აქ არ?ს ბ?ზნეს?ს ყველაზე მსხვ?ლ? და მრავალფეროვან? ცენტრებ?. ზოგადად თუ დავახას?ათებთ, თბ?ლ?სშ? საქონლ?სა თუ მომსახურებ?ს ყ?დვა-გაყ?დვ?ს სხვადასხვა დონ?ს ცენტრებ? არსებობს. პროდუქტ?ს ხარ?სხ?სა და რეკლამ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ, ფასებ? სხვადასხვანა?რ?ა.
ქართულ? პორნობაზარ? ბ?ზნეს?ს ზოგად? გაგებ?ს ყველა კრ?ტერ?უმს აკმაყოფ?ლებს. ამ ?ნდუსტრ??ს ცენტრ?, რა თქმა უნდა, დედაქალაქშ?ა, სადაც უძველეს? პროფეს??ს ადამ?ანებ?ს მ?ერ შემოთავაზებულ? მომსახურებ?ს შეძენ?ს სხვადასხვა დონ?ს ცენტრებ? არსებობს. მ?უხედავად ?მ?სა, რომ კანონმდებლობ?თ, პროსტ?ტუც?ა ნებადართულ? არ არ?ს, ეს ხელს ვერ უშლ?ს მოთხოვნ?ს შესაბამ?ს? მ?წოდებ?ს შეთავაზებას და ეს საქმ?ანობა ?სეთ?ვე ეკონომ?კურ? კანონზომ?ერებებ?თ ?მართება, როგორც სხვა ბ?ზნესებ?.
პროსტ?ტუც?ა ქართულ საზოგადოებაშ? ტაბუდადებულ? თემაა, რომელზეც ღ?ად არავ?ნ საუბრობს, ამ სფეროშ? ოფ?ც?ალურად არც ექსპერტებ? არსებობს, არც ანალ?ტ?კოსებ? და არც სპეც?ალურ? სახელმწ?ფო სტრუქტურა, რომელ?ც ამ თემაზე დასმულ კ?თხვაზე გ?პასუხებს. არაოფ?ც?ალურად კ? ეს კლას?კურ? ბ?ზნეს?ა, ზოგ?ერთებ? პორნო?ნდუსტრ??ს ექსპერტებადაც შე?ძლება მოვ?აზროთ, არ?ან პრაქტ?კოს? ანალ?ტ?კოსებ?, ეს სფერო არც სახელმწ?ფოებრ?ვ? სტრუქტურებ?დანაა უყურადღებოდ დატოვებულ? და აქაც ხდება გარკვეულ? ძალებ?სგან ბ?ზნესპროცეს?ს რეგულ?რება.
პროსტ?ტუც??ს ყველაზე ფართო ბაზარ?, სადაც ყველაზე ბევრ? გარ?გებებ? ?დება, თბ?ლ?ს?ს რამდენ?მე ქუჩაზე ფუნქც?ონ?რებს. ყველაზე მსხვ?ლ? ცენტრებ? პეკ?ნზე, ჯანდაცვ?ს სამ?ნ?სტროს მ?მდებარე ტერ?ტორ?აზე, წერეთლ?ს გამზ?რზე, გამოფენ?ს მ?დამოებშ? და რკ?ნ?გზ?ს ვაგზლ?ს ტერ?ტორ?აზე ფუნქც?ონ?რებს. აქ ფასებ? ყველაზე დაბალ?ა, ?ს პროდუქტ?ს ხარ?სხ?ს მ?ხედვ?თ და მომსახურებ?ს ხანგრძლ?ვობ?ს შესაბამ?სად დგ?ნდება და 20-?დან 100 ლარამდე მერყეობს. მეძავ?ს მომსახურებ?ს შეძენა ძ?რ?თადად 1 საათ?თ ხდება, რაც მომხმარებელს დაახლოებ?თ 50 ლარ? უჯდება. მომხმარებლ?ს მარ?ფათსა და შნოზეა დამოკ?დებულ?, მ?ღებულ? მომსახურებ?ს მრავალფეროვნება. მომხმარებელ? ?ხდ?ს ასევე ადგ?ლ?ს ღ?რებულებასაც, სადაც შეძენ?ლ? მომსახურებ?ს მ?ღება ხდება. ეს საკ?თხ? ყველაზე კარგად ვაგზლ?ს მ?მდებარე ტერ?ტორ?აზეა მოგვარებულ?. აქვე ახლოს არ?ს სპეც?ალურ? საოჯახო სასტუმროს ტ?პ?ს მოსასვენებლებ?, სადაც არ?ს საწოლ?, თეთრეულ? და შხაპ?ს მ?ღებ?ს საშუალება. აქ ოთახ?ს ერთ? საათ?თ დაქ?რავება 10-?დან 30 ლარამდე ღ?რს.
პროსტ?ტუც?ულ? მომსახურებ?ს "მ?ღება", მომსახურებ?ს შედარებ?თ უკეთეს პ?რობებშ?, უფრო სპეც?ალ?ზებულ დაწესებულებებშ? ხდება. ასეთებ? ძ?რ?თადად დაბალ? დონ?ს რესტორნებ? და სასტუმროებ? და ასევე დაბალ? დონ?ს აბანოებ?ა. აქ კლ?ენტ?სთვ?ს მომსახურებ?ს შეთავაზება, ძ?რ?თადად, ერთ?ან პაკეტად ხდება. პაკეტშ? შედ?ს ნაკლებად სანდომ?ან? ქალბატონ?, საწოლ?, დამცავ? საშუალება და შხაპ?. მომსახურება, როგორც წეს?, ერთ საათს გრძელდება, ფასებ? კ? 50-?დან 150 ლარამდე მერყეობს.
პროსტ?ტუც?ულ? მომსახურებ?თ ვაჭრობ?ს კ?დევ ერთ? მ?ღებულ? ფორმა არ?ს ნაცნობობა. დღეს, ვ?საც ასეთ? მომსახურება სჭ?რდება, თ?თქმ?ს ყველას აქვს უძველეს? საქმ?ანობ?თ დაკავებულ? ადამ?ან?ს საკონტაქტო ?ნფორმაც?ა, დამწყებებს შეუძლ?ათ ეს ?ნფორმაც?ა ახლობლებს გამოართვან. არსებობს მეძავთა გარკვეულ? კატეგორ?ა, რომელ?ც არც ქუჩაშ? დგას და არც პორნო?ნდუსტრ??ს ცენტრებშ? საქმ?ანობს, ასეთებ? მუდმ?ვ, ე.წ. "საკუთარ" კლ?ენტებთან ურთ?ერთობ?თ შოულობენ ფულს. ამ შემთხვევაშ?, ფასებ? მ?მწოდებელსა და მომხმარებელს შორ?ს პ?რად? ნაცნობობ?თა და ურთ?ერთობ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ დგება. თუმცა, ?ს დ?დად არ განსხვავდება ჩვეულებრ?ვ?, საბაზრო ფასებ?სგან. ამ ბ?ზნესშ? მხოლოდ ამგვარ? ურთ?ერთობებ?სას არ?ს შესაძლებელ? "ნ?ს?ა".
ყველაზე მაღალ? ფასებ?, რა თქმა უნდა, მაღალ? დონ?ს სასტუმროებსა და რესტორნებშ? დასაქმებულ? მეძავ?ს მომსახურებაზეა. თუმცა, აქ დაცულობ?ს ხარ?სხ? მაღალ?ა, ასევე მაღალ? დონ?ს და მრავალფეროვან?ა პროდუქტ?. უნდა ?თქვას, რომ ამ ტ?პ?ს დაწესებულებებშ? მეძავ?ს მომსახურებ?ს მ?ღება საკმაოდ რთულ?ა, აქ მხოლოდ ნაცნობებს და ადმ?ნ?სტრაც?ასთან დაახლოებულ პ?რებს ენდობ?ან. თუმცა, თუ მომხმარებელ? ამ ბარ?ერს გადალახავს და მატერ?ალურადაც აქვს საკმაოდ მაღალ? ფას?ს გადახდ?ს საშუალება, მ?სთვ?ს მომსახურებ?ს მრავალფეროვნებ?სა და ხანგრძლ?ვობ?ს პრობლემა არ დგება. ასეთ? მაღალ? დონ?ს მომსახურება, ძ?რ?თადად, 100-?დან 500 დოლარამდე ჯდება (ამ თანხ?ს ეკვ?ვალენტ?ს ეროვნულ ვალუტაშ? გადახდა აუც?ლებელ? არ არ?ს). თუმცა, თუ მომხმარებლ?ს ფანტაზ?ა განსაკუთრებულ?ა, ფას? შე?ძლება 2000 დოლარამდეც გა?ზარდოს.
ერთ? ს?ტყვ?თ, საქართველოშ? პორნობ?ზნეს?, კრ?ზ?ს?ს პ?რობებშ?ც კ?, პრობლემებს არ უჩ?ვ?ს. მასზე არც აკრძალვებ? მოქმედებს. აკრძალვებს რაც შეეხება, ?გ? უფრო სპეც?ფ?კურს და თვ?თმყოფადს ხდ?ს ამ ბ?ზნესს. სწორედ საკანონმდებლო აკრძალვებ? ხდება ?მ?ს საფუძველ?, რომ ამ ბ?ზნესშ? გარკვეულ? თანამდებობ?ს პ?რებს სერ?ოზულ? ფულ?ს ''გაკეთებ?ს'' საშუალება ეძლევათ. ეს ფაქტ?, მეძავთა ერთ-ერთ? თავშეყრ?ს ადგ?ლზე ზედამხედველ ქალბატონთან საუბარმაც დაგვ?დასტურა, რომელსაც, როგორც კლ?ენტ? ?სე წარვუდექ?. ჩვეულებრ?ვ მეძავს არალოგ?კურად დაბალ ფასად ვთხოვე მომსახურებ?ს გაწევა, რომელმაც მ?თხრა, რომ მხოლოდ მე რომ ვ?ღებდე ამ ფულს, უპრობლემოდ მოგემსახურებ?ო, მაგრამ რა ვქნა, "მამაშასაც" ხომ უნდა მ?ვცე ფულ?ო. ამ?ს შემდეგ, ქალბატონ "მამაშას'' ვთხოვე, ქალბატონო, მეტ? ფულ? არ მაქვს და ?ქნება ამ გოგონას თქვენ? წ?ლ? არ გამოართვათ მეთქ?. ეხ, რა ვქნა შვ?ლო, მეც მყავს ჩემ? მეწ?ლეებ? "ზევ?თ''.
ამ ?ნფორმაც??ს შეგროვებ?სას ერთ? საკმაოდ სა?ნტერესო ჭორ? შევ?ტყვე, რ?ს გადამოწმებაც, გასაგებ? მ?ზეზებ?ს გამო, ვერ მოვახერხე. საუბარ?ა, ერთგვარ მოდაზე, რომელ?ც ?სეთ? კატეგორ??ს ადამ?ანებშ? ყოფ?ლა მ?ღებულ?, რომელთა სახელებსაც ხმამაღლა არავ?ნ ახსენებს. საქმე ?საა, რომ ამ ადამ?ანებ?სთვ?ს მეძავებ? სპეც?ალურად ერევნ?დან საკმაოდ ხშ?რად შემოჰყავთ. ყველაზე პ?კანტურ? ?საა, რომ ეს მეძავებ? ქუჩ?დან აჰყავთ, . . რატომ მა?ნცდამა?ნც ერევნ?დან და რატომ მა?ნცდამა?ნც ქუჩ?დან, ეს ვეღარ გავარკვ?ე, ვერც ახსნა მოვუძებნე.
მას შემდეგ, რაც კრ?ზ?ს?ს გამო ბ?უჯეტ?ს შემოსულობებ? შემც?რდა, ბაზრობებზე მოვაჭრეებს 600 ლარ?თ აჯარ?მებენ. უახლოეს მომავალშ?, როგორც კულუარულ? ?ნფორმაც?ა ცხადყოფს, პერსპექტ?ვაშ?, ბორდელებ?ს ლეგალ?ზაც?აც ?გეგმება. მანამდე კ? მეძავებს, როგორც ?ნდმეწარმეებს ?სე დაბეგრავენ, თანაც მათზე ?ნდმეწარმეებ?სთვ?ს დაშვებულ? შეღავათებ? არ გავრცელდება.
მეძავებს ?სღა დარჩებათ, უშეღავათო და თავდადებულ? შრომა გაათკეცებულ? ენერგ??თ განაგრძონ. სხვა შემოსავლ?ან? ბ?ზნეს? ქვეყანაშ? აღარ დარჩა, ყველა გზებ?ს დაგებაზე ხომ არ დასაქმდება! ამ ბ?ზნეს?ს (მომსახურებ?ს) ექსპორტ?ც უნდა და?ბეგროს. რუსეთ?ს და თურქეთ?ს ბაზრებ? ხომ დ?დ? ხან?ა გაჯერებულ?ა ქართულ? სექს-საქონლ?თ.
არეალ? დ?დ?ა. წარმო?დგ?ნეთ რამდენ? ადამ?ან? დასაქმდება ბორდელებშ?, როგორ გაფართოვდება ბ?ზნეს?ს ეს სფერო. ასათვ?სებელ?ა უცხოეთშ? მოდურ?, ?სეთ? მომსახურებებ?, როგორ?ცაა ტელეფონ?თ გამოძახება და ბ?ნაზე მომსახურება.
ქვეყანა, სადაც ჯერ სექს-შოპ?ც ანუ სექს-მაღაზ?აც კ? არ გახსნ?ლა, ძნელად ეგუება დემოკრატ??ს ამგვარ გამოვლ?ნებებს, თუნდაც გარკვეულ ჩარჩოებშ? მოქცეულსა და რეგლამენტ?რებულს. მაგრამ ?ქნებ დროა, ვენაშ? და მადრ?დშ? ჩასულ? ქართველ?სთვ?ს მთელ? ღ?რშესან?შნაობა სექს-შოპ? და ბორდელ? აღარ ?ყოს, ხოლო საქართველო მეძავთა ?ატაკქვეშა სახლებ?თა და ფარულ? გარყვნ?ლებ?თ არ?ს გამორჩეულ?.
ეს არც საზოგადოებრ?ვ? მორალს შეუქმნ?ს საფრთხეს და ადამ?ნებ?სთვ?საც სექს? გაც?ლებ?თ უსაფრთხო გახდება. რეგ?სტრ?რებულ მეძავებსა და ბორდელებზე კონტროლ?ს განხორც?ელება, მათ შორ?ს სამედ?ც?ნო თვალსაზრ?ს?თ, გაც?ლებ?თ ?ოლ?ა.
Информация к новости
 • Просмотров: 3900
 • Автор: admin
 • Дата: 12 ოქტომბერი 2010
12 ოქტომბერი 2010

Youtube DownloaD

Категория: სტატიები / tutorials

Youtube DownloaD


ამ ვ?დეოშ? მე გასწავლ?თ თუ როგორ გადმოწეროთ youtube.com პროგრამ?ს გარეშე. 100% მუშაა
Информация к новости
 • Просмотров: 20096
 • Автор: admin
 • Дата: 7 ოქტომბერი 2010
7 ოქტომბერი 2010

ქაუნთერ სტრა?კ 1.6-?ს სერვერებ?

Категория: სტატიები

ქაუნთერ სტრა?კ 1.6-?ს სერვერებ?
88.210.230.161:27015 ~UNSTOPPABLES~
213.157.195.254:27015 R line
62.168.167.237:27015 war2mod
213.157.195.14:27015 Premium
62.168.163.227:27015 Cs Strike
213.200.13.171:27015........
213.157.195.254:27015 R line
78.139.131.37:27015 (L-I-N)
85.114.254.115:2006 , ,, .. ,, ,. , . ,
88.210.193.81:27015 .............
78.139.145.171:27015 ..................
85.114.236.71:27015 death row
88.210.220.215:27015 ................................
213.157.207.81:27015 Cs horror
80.83.128.41:27017 netgamer
85.117.61.248:27015 counter strike 1.6
85.114.227.145:27020 heatons server
85.117.61.249:27015 SS line
85.117.61.237:27015 NeTaCaFe+SS server
62.168.182.225:27015 mugNmouse
85.114.226.127:27015 CS:1.6 Server *Barger*
212.72.157.195:27015 PIT BULL Server
85.117.39.187:27015 ReFLex
85.117.61.236:27015 ghost line
213.157.216.67:27015 nook
80.83.137.86:27015_win 2003
85.114.229.175:27015_GANABI
217.119.123.100:2701_Zephond#2
88.210.199.247:27015_CS GAMER
85.114.252.197:27015_Death Match
62.168.168.73:27016_CN
62.168.168.73:27019_CN 1
80.83.137.86:27015_Cybersport
80.83.128.41:27017_Netgamer
213.157.195.14:27015_Premium
213.157.195.254:27015_Rline
213.157.213.247:27015_Netcafe 1
213.157.213.249:27015_Netcafe 2
213.157.213.202:27015_SS Line
213.131.32.14:27015_Wanex
85.117.61.237:27015_NetC@fe+ssServer
62.168.167.237:27015_War2moD
88.210.195.15:27015_Cs.FuNN
213.180.96.68:27015
83.136.139.100:27015
85.115.108.130:27015
159.148.200.244:27015
80.232.169.233:27015
83.136.139.100:27015
80.233.134.135:27015
87.110.0.131:27015
213.180.101.112:27016
Информация к новости
 • Просмотров: 17034
 • Автор: admin
 • Дата: 3 ოქტომბერი 2010
3 ოქტომბერი 2010

უგულავას დ?ეტა

Категория: სტატიები

დ?ეტა, რამაც გაახდუნა გ?გ? უგულავა, გოკა გაბაშვ?ლ? და მთავრობ?ს სხვა ფერ-ხორც?ან? წევრებ?

გრძელდება 4 კვ?რას, ჯობ?ა და?წყოთ ორშაბათს, რომ დღეებ? არ აგერ?ოთ.
დღეშ? 4 ჭ?ქაზე მეტ? ს?თხ?ს მ?ღება არ შე?ძლება. ?წვება ცხ?მ?ს უჯრედებ?, გახდომ?სას კან? არ გეკ?დება, არამედ ?კუმშება.

სამ? კვ?რა მეორდება ეს დღეეებ?

დღე I _ მშ?ერ?
საუზმე და სად?ლ? _ 1 ლ. რძე, პატარა ჭ?ქებ?თ, მთელ? დღე.
ვახშამ? _ 1 ჭ?ქა ტომატ?ს წვენ? და 100გრ. შავ? პურ?.

II დღე _ ც?ლებ?
საუზმე _ 100გრ. შავ? პურ?, 20გრ. კარაქ?, 1 ჩ/კ თაფლ?, ყავა რძ?თ (უშაქრო)
სად?ლ? _ 100გრ. ლორ? ან ქათამ? (თეთრ? ხორც?) ან საქ. ხორც? (მჭლე) +
ბულ?ონ? (მწვან?ლ? და ბოსტნეულ?ს გარეშე) +100გრ ჰოლანდ?ურ?
ყველ? (გამდნარ? და თეთრ? არა) +100გრ. შავ? პურ?.
ვახშამ? _ 2 მოხარშულ? კვერცხ?

III დღე _ ბოსტნეულ?
საუზმე _ 2 ვაშლ? ან 2 ფორთოხალ? ან 2 ატამ?
სად?ლ? _ ბოსტნეულ?ს სუპ? (მოხარშულ? გახეხ?ლ? ან დაჭრ?ლ?
ბოსტნეულ? +1 ს/კ ზეთ?თ )+ 2 მოხარშულ? კარტოფ?ლ? და 200 გრ
მოხარშულ? გაროხ?
ვახშამ? _ 3 პომ?დვრ?ს და 2 კ?ტრ?ს სალათ? (უცხ?მოდ)+ 1ჭ. ჩა? + 1 ჩ/კ თაფლ?

IV დღე _ განსაკუთრებულ?
საუზმე _ ყავა რძ?თ (უშაქრო) + 100გრ ჰოლანდ?ურ? ყველ?
სად?ლ? _ 100გრ. ლორ? ან თევზ? ან ქათამ? ან საქ. ხორც? მოხარშულ? +
100გრ შავ? პურ? + 2 მოხარშულ? კვერცხ?
ვახშამ? _ 1 ჭ?ქა კეფ?რ?

V დღე _ ც?ლოვან?
საუზმე _ 100გრ. შავ? პურ?, 20გრ. კარაქ?, 1 ჩ/კ თაფლ?, ყავა რძ?თ (უშაქრო)
სად?ლ? _ 100გრ. ლორ? ან ქათამ? (თეთრ? ხორც?) ან საქ. ხორც? (მჭლე) +
ბულ?ონ? (მწვან?ლ? და ბოსტნეულ?ს გარეშე) +100გრ ჰოლანდ?ურ?
ყველ? (გამდნარ? და თეთრ? არა) +100გრ. შავ? პურ?.
ვახშამ? _ 2 მოხარშულ? კვერცხ?

VI დღე _ ბოსტნეულ?
საუზმე _ 2 ვაშლ? ან 2 ფორთოხალ? ან 2 ატამ?
სად?ლ? _ ბოსტნეულ?ს სუპ? (მოხარშულ? გახეხ?ლ? ან დაჭრ?ლ?
ბოსტნეულ? + 1 ს/კ ზეთ?თ) + 2 მოხარშულ? კარტოფ?ლ? და 200 გრ
მოხარშულ? გაროხ?
ვახშამ? _ 3 პომ?დვრ?ს და 2 კ?ტრ?ს სალათ? (უცხ?მოდ)+ 1ჭ. ჩა? + 1 ჩ/კ თაფლ?

VII დღე _ განსაკუთრებულ?
საუზმე _ ყავა რძ?თ (უშაქრო) + 100გრ ჰოლანდ?ურ? ყველ?
სად?ლ? _ 100გრ. ლორ? ან თევზ? ან ქათამ? ან საქ. ხორც? მოხარშულ? +
100გრ შავ? პურ? + 2 მოხარშულ? კვერცხ?
ვახშამ? _ 1 ჭ?ქა კეფ?რ?


IV კვ?რა
ორშაბათ? _ 1.5კგ ვაშლ?
სამშაბათ? _ 1.5კგ მოხარშულ? ქათამ?
ოთხშაბათ? _ 1.5კგ კ?ტრ? / პომ?დორ?
ხუთშაბათ? _ 1კგ მოხარშულ? ხორც?
პარასკევ? _ 0.5კგ ჰოლანდ?ურ? ყველ? და 1 ბოთლ? მ?ნერალურ? წყალ?
შაბათ? _ 1ლ. კეფ?რ?, 2 მოხარშულ? კვერცხ?, 100გრ. მოხარშულ? თევზ?.
კვ?რა _ 1 ბოთლ? წ?თელ? ღვ?ნო და 1კგ ჰოლანდ?ურ? ყველ?

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^